Tillitsvalgtinfo

Det kan til tider være mye å sette seg inn i for tillitsvalgte og medlemmer når det kommer til lov- og avtaleverk. Under følger en liste med tillitsvalgt-info om aktuelle tema som er utarbeidet av Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

 

 

 

Arbeidstid; Normal arbeidstid, overtid, hviletid, avspasering, arbeid utenbys, rotasjonsarbeid

Brakke- og spiseforhold på arbeidsplassen

Diett

Faglig ansvarlig

FSE-opplæring

Innleie

Lærlinger

Permitteringer

Prøvetid etter endt læretid

Reise og mønstringsbestemmelser

Registrering i Brønnøysundsregisteret