Reiseregning etc.

Klikk på bildet for å se større

Når man deltar på aktiviteter i regi av fagforeninga og arbeidsgiver ikke dekker lønn og reiseutgifter, vil man få dekket dette av fagforeninga.

For å få utbetalt lønn og reiseutgifter fra fagforeninga må man fylle ut timelisten (reiseregningen) og signere denne. I tillegg må man sende ved en form for dokumentasjon på at man ikke mottar lønn fra arbeidsgiver. Her kan man bruke side 2 i timelisten som mal til dokumentasjon, man kan bruke et bedriftsinternt skjema for permisjon uten lønn, eller man kan få bekreftelsen på epost fra bedriften. Denne bekreftelsen må sendes inn sammen med timelisten.

Klikk her for å laste ned timeliste (reiseregning) for korte kurs/konferanser (uten diett) i word-format.

Klikk her for PDF-format.

Klikk på bildet for å se hvordan man fyller ut timelisten. Man skal minimum fylle ut alle gule felter. Man skal ikke skrive inn noen satser. Det gjøres av fagforeninga.

Ferdig utfylt og signert timeliste, samt dokumentasjon på at man ikke mottar lønn fra arbeidsgiver, sendes til kontor@fagforeninga.no.

 

Hvis man har deltatt på lengre kurs/konferanser, benytter man denne timelisten (inkl. diett).

Klikk her for PDF-format.