Juridisk hjelp

Trenger du hjelp med noe som angår arbeidsforholdet ditt?
Ta kontakt med oss i fagforeninga så raskt som mulig.

Har du en privatrettslig sak (arv, bolig, nabotvist, samlivsbrudd osv.) der du ønsker svar på enkle spørsmål, se på mulige løsninger eller har spørsmål om saksgang, har fagforeninga avtale med et advokatfirma i Trondheim. (Bor du utenfor Trondheim kan vi ordne med en lokal advokat).

Ta kontakt med oss på telefon 72 59 62 00 hvis du vil ha en samtale med en advokat. Fagforeninga dekker en kort førstegangs konsultasjon hos en advokat. Hvis advokaten må gjøre noe med saken etter det første møte, må dette betales av den enkelte.

Gjennom ditt medlemskap i LO har du også mulighet til å benytte advokatfirma til rabatterte priser. Første samtale på telefon er gratis. Les mer om tilbudet her.


Dersom du jobber i en bedrift i Trondheim, Klæbu eller Malvik har LO i Trondheim et tilbud i tillegg til dette:

Tilbudet består i en gratis konsultasjon på inntil 20 minutter med Adnor Advokat AS. Konsultasjonene foregår på torsdager fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

Det gis juridisk bistand på alle livets områder som ikke gjelder tariff- og arbeidsrettslige forhold og yrkesskader.

Som eksempler kan nevnes inngåelse av ektepakt, samboavtale, skifte av eiendeler i forbind­else med skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordeling, dødsboskifte, arv, testament, oppsigel­ser i husleieforhold, salg av leilighet, erstatning i forbindelse med mangler ved kjøp av fast eiendom,skattespørsmål.

Les mer her.