Støtte til utdanning

Som medlem i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er det to fond du kan få støtte fra.

LOs utdanningsfond krever at du har vært sammenhengende LO-medlem i 3 år. ELBUS-fondet krever at du jobber i en bedrift med Landsoverenskomsten for elektrofag som tariffavtale. Er du usikker på om dette gjelder din bedrift? Ta kontakt med oss!

  • LOs utdanningsfond gir støtte til skolemateriell, eksamensavgift etc. (du må ha vært LO-medlem i 3 år). Helårsstudie på hel- og deltid inntil 13 500 kr pr. skoleår. På denne siden kan du sende inn søknad til fondet.
  • ELBUS- fondet gir støtte til livsopphold (lønn) for etter og videreutdanning. Også for teknisk fagskole. Du må ha vært medlem i EL og IT Forbundet i 1 år. Du kan få stipend for å dekke tapt arbeidsfortjeneste i inntil 2 uker i 3 år. Fra 1.8.2022 er støtten på 2 422 kr pr dag / 24 220 kr pr. år (minus skatt, men pluss feriepenger året etter). For teknisk fagskole utbetales støtten først når man har vært på skole uten lønn i 10 dager. Søknader sendes inn elektronisk via Min side.

Sist oppdatert 24.8.2022