Er det greit å «sparke folk som ligger nede»? – Bestridelse av sykemelding

Svaret er visst ja, det er helt greit å «sparke folk som ligger nede» i følge NAV og norsk lov. Dette gir arbeidsgivere enda mer makt over den ansatte. Og kan arbeidsgivere nok om psykisk helse til å overprøve legers vurderinger? Les mer om historien til et ung medlem i Trøndelag som ble utsatt for arbeidsgivers makt og NAVs byråkrati.

Continue reading »