AFP

Det norske pensjonssystemet består av tre deler:

 1. Alderspensjon fra folketrygden
 2. Avtalefestet pensjon (AFP)
 3. Tjenestepensjon
  (+ evt. egen sparing, IPS)

— Viktig info til alle mellom 53 og 61 år —

Hvis du jobber i en bedrift med tariffavtale kan du muligens få AFP når du blir 62 år. Det vil i så fall bety en tilleggspensjon på 5-7.000 kr i måneden – livet ut.

Forutsetningen for å få AFP er at du er kvalifisert på det tidspunktet du ønsker å ta ut AFP (tidligst fra 62 år).

 • Hvis du er kvalifisert vil du få en AFP-pensjon basert på alt du har tjent gjennom hele arbeidslivet.
 • Hvis du derimot ikke er kvalifisert vil du ikke få ei krone i AFP-pensjon.

Derfor er det viktig å kjenne til AFP regelverket, spesielt for deg mellom 53 og 61 år.

Når du fyller 53 år starter ansiennitetsperioden din (de 9 siste årene før 62), og du må være oppmerksom dersom det skjer endringer i ansettelsesforholdet ditt. I verste fall kan muligheten til AFP bortfalle på grunn av en del hendelser, som for eksempel jobbskifte.

Tips kolleger, venner, familie og bekjente om at de må ha tariffavtale for å få AFP.

Det første, enkleste og viktigste kravet er at du må jobbe i en bedrift med tariffavtale. For deg som ikke har tariffavtale, er siste frist for å få på plass dette dagen før du fyller 55 år.

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår samt andre arbeidsforhold.

I tillegg må en del andre vilkår være oppfylt for at du kan få AFP

Et utdrag fra vilkårene:

 • For å kunne få AFP må du i syv av de siste ni år før du fylte 62 år ha vært i arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er).
 • Du må ha vært ansatt og reell arbeidstaker i en eller flere AFP-bedrift(er) sammenhengende i de siste tre årene før uttak av AFP skal skje. Det betyr at du må jobbe i minst 20 % stilling, ha en inntekt på minst 1 G, samt jobbe helt frem til ønsket uttakstidspunkt. Du får ikke AFP om du slutter i jobben og deretter søker AFP.
 • De tre siste årene kan du ha opptil 26 ukers opphold i ansienniteten (f.eks. arbeidsledig eller ansatt i bedrift uten tariffavtale), forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden)
  • Om årsaken til oppholdet er sykdom utvides denne perioden til opptil 104 uker uten at du mister retten til å ta ut AFP.
 • Dersom bedriften du jobber i går konkurs eller nedbemanner, og du står uten jobb, anses du ikke for å være ansatt og reell arbeidstaker, og du kan derfor miste muligheten til å få AFP. Dersom du ikke har fylt 62 år innen oppsigelsestiden utløper, må du få en ny jobb i en annen tilsluttet bedrift for å kunne få AFP.
 • Om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil du heller ikke kunne ta ut AFP før 67 år.
 • Dersom du mottar, eller har mottatt, uførepensjon fra NAV (hel eller delvis) etter du har fylt 62 år kan du ikke få AFP.

En del vil dessverre få seg en ubehagelig overraskelse når de oppdager at de ikke får gå av ved 62 år, eller at de ikke er kvalifisert til å få AFP.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til alderspensjon fra Folketrygden, AFP eller tjenestepensjon.

Si ifra hvis du ønsker å få tilsendt boka «Rettferdig Pensjon på 1-2-3». 

«Eystein oppdager at medlemmene i fagforeninga risikerer en pensjon på under 40 prosent av lønn, etter mer enn 40 år i full jobb. Bli med tillitsvalgt Eystein Garberg på leting etter rettferdigheten som forsvant, kravene som kan få den tilbake og sannheten om hva LO mener om vår tids største velferdsreform»

Husk at vi gjerne bistår alle våre medlemmer med praktisk hjelp til å søke om alderspensjon fra folketrygden og AFP.