Akkord

Første regelen i akkordtariffen

Akkord er lønnsomt, og den enkleste måten å få ei rettferdig lønn på! Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til å komme i gang med akkord på det neste anlegget ditt.

Bruk Akkordportalen på nett for å legge inn akkorden!

EFT har laget instuksjonsvideoer for hvordan man bruker Akkordportalen: fagforeninga.no/akkordfilmer/

Innimellom arrangerer vi «akkordforum». Her møtes akkordtakere fra forskjellige firma for å diskutere felles utfordringer og status fra akkordanleggene rundt omkring.