Søknad om rotasjon og innarbeidingsordninger

Når bedriften tar på seg oppdrag som medfører at ansatte må bo borte fra hjemmet, kan bedriften og tillitsvalgte bli enige om å søke om en rotasjons- eller innarbeidningsordning. Bedrift og tillitsvalgte må da ha et forhandlingsmøte og bli enige om hvilken type ordning man skal ha og vilkår knyttet til denne.

For å søke om arbeidstidsordninger, må man gjøre dette på LOs digitale system for søking av arbeidstidsordninger. Det finner man på ato.lo.no.

Last ned brukerveiledning på hvordan man oppretter bruker i systemet. Merk at både tillitsvalgt og den fra ledelsen i bedriften som skal behandle søknaden må opprette bruker. Begge skal velge EL og IT som forbund.

Last ned brukerveiledning på hvordan man fyller ut søknaden i systemet. Ta kontakt med fagforeninga om du ønsker hjelp til utarbeidelsen av søknaden.

Merk at det skal fylles ut noe rundt HMS i søknaden. Den selvstendige helse- miljø- og sikkerhetsvurderingen samt den velferdsmessige vurderingen skal synliggjøres slik at det er lettfattelig og forståelig for en utenforstående. Det skal synliggjøres eventuelle risikoforhold ved arbeidet og hvordan disse kan forebygges og reduseres. En søknad avvises om ikke dette er gjort.

Det vises også til «Forbundsavtalen om godkjenning av innarbeidingsordninger» hvor de fullstendige kriteriene for slike søknader fremkommer. Ved tvilstilfeller er det alltid Forbundsavtalen som gjelder.