Fra forslag i klubben til krav i tariffoppgjør – Landstariffkonferansen på LOK

Tariffoppgjøret i 2020 foregår i siste uka på april, men forberedelsene er allerede godt i gang. Arenaen for å sikre at EL og IT Forbundet stiller de riktige kravene i neste års tariffoppgjør skjer på Landstariffkonferansen som ble avholdt 14.-17. oktober i Kongsberg. EFT sendte 13 delegater og 3 observatører nedover for å jobbe for at kravene blir mest mulig slik Trøndelag ønsker. Les videre om hvordan det gikk.

Continue reading »
 

Landstariffkonferansen 2017 – Tariffoppgjøret starter!

Den 9.-12. oktober gjennomføres Landstariffkonferansen. Denne konferansen skal blant annet vedta hvilke krav vi skal stille i tariffoppgjøret 2018 på tariffen vår, Landsoverenskomsten for elektrofag. Totalt er det rundt 100 deltagere og Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag stiller med 10 delegater, som skal jobbe for å få gjennom meningene til medlemmene i Trøndelag.

Continue reading »