Fra forslag i klubben til krav i tariffoppgjør – Landstariffkonferansen på LOK

Tariffoppgjøret i 2020 foregår i siste uka på april, men forberedelsene er allerede godt i gang. Arenaen for å sikre at EL og IT Forbundet stiller de riktige kravene i neste års tariffoppgjør skjer på Landstariffkonferansen som ble avholdt 14.-17. oktober i Kongsberg. EFT sendte 13 delegater og 3 observatører nedover for å jobbe for at kravene blir mest mulig slik Trøndelag ønsker. Les videre om hvordan det gikk.

Bilde øverst: Runar Bu Karlsen (Fjeldseth) taler til konferanen.

Kort forhistorie

Fagforeninga sender ut invitasjon til alle klubbene om å sende inn forslag til hva de mener må endres i tariffavtalen. Styret i fagforeninga sammenstiller disse og sender inn forslag til Landstariffkonferansen. Det er 2 forskjellige ting vi sender inn forslag på; konkrete forslag til endringer i de enkelte paragrafene, samt forslag til prioriteringer (altså de viktigste områdene vi skal forhandle på).

EFT sendte inn følgende forslag på prioriteringer:

  1. Betingelser for montører på reisearbeid (§9)
  2. Lønnsbestemmelser (§3E)
  3. Regulering av innleie fra bemanningsbyrå (§17)

Så var det opp til delegatene fra Trøndelag å overbevise resten om at dette er det viktigste. Med på ferden var:

Fra venstre: Lasse Aftret (ES Elektro), Anders F. Berg (Eltel), Ole Andreas Heitlo (Aker Solutions), Runar Bu Karlsen (Fjeldseth), Kenneth Andersen (Caverion Trondheim), Frank Ketil Larsen (Elman Steinkjer), Anne-Grethe Lehn (GK Elektro), Knut Arvid Ustad (El-Co), Endre Klokkervold (EFT), Bjørnar Lilleberre (Vintervoll), Lars R. Mjøen (EFT), Runar A. Lein (Bravida), Eystein Garberg (EFT), Kim Olav Johansen (Norske Skog), Erik Ihle Pedersen (Sønnico). Stian Jarwson (Eltem) var også med, men ikke til stede da bilde ble tatt.

 

Landstariffkonferansen

På konferansen er det i overkant av 100 deltagere fra hele landet. Her gjelder det å følge med i innledninger, debatter, samt ta ordet selv for å overbevise salen om det man mener er riktig.

Utsikt fra scenen.

 

I salen sitter det 101 deltagere med stemmerett. I tillegg er det en del observatører, gjester og journalister til stede.

 

Gjengen fra Trøndelag var plassert på 2 rader. Følger spent med i debattene som skjer på scenen.

 

Underveis i konferansen må deltagerne fra Trøndelag samsnakkes og skrive innlegg som de skal fremføre fra scenen.

 

Etter hver sak på konferansen skal det stemmes over om man er for eller mot innstillingen som ligger i sakspapirene, eller forslagene som har kommet underveis. Da er det viktig å ha stemmelappen klar.

 

Etter hver konferansedag samles trønder-delegasjonen for en oppsummering av dagen, samt å planlegge hvordan man skal gjøre det neste dag. Det diskuteres hvilke forslag man skal støtte og ikke. Og man samarbeider om å skrive debattinnlegg.

 

Når man ønsker å ta ordet på konferansen, må man levere inn en lapp og man blir satt på talerlista. Det er ofte mange som er frem og sier noe i hver sak. Her står Anders F. Berg (Eltel) og venter på sin tur til å gå opp på talerstolen.

 

I løpet av konferansen var alle (!) fra trønderdelegasjonen opp på talerstolen for å snakke om forskjellige tema som var viktige for oss.

Flere av deltagerne fra Trøndelag var der for første gang. Likevel var de tøffe nok til å gå på talerstolen for å fremme våre saker. Fra venstre Stian Jarwson (Elteam), Anne-Grethe Lehn (GK Elektro) og Bjørnar Lilleberre (Vintervoll).

 

Konferansen «lever sitt eget liv» og mye skjer underveis. De fleste pausene gikk med på å samle delegasjonen for å diskutere videre strategi, samt ta stilling til saker og forslag som har kommet opp under konferansen.

 

Mange vanskelige valg og dilemmaer å ta underveis. Her sitter Stian (t.v.) og Kenneth (t.h.) og tenker nøye gjennom hva de bør stemme på neste votering. Konferansen er spennende til siste slutt.

 

Konferansens siste dag blir ofte den mest spennende. Da skal man bli enige om prioriteringer i tariffoppgjøret, altså hvilke saker som er viktigst at vi får gjennomslag for. I tillegg skal det velges representanter til diverse utvalg, deriblant forhandlingsutvalget som skal forhandle på tariffavtalen vår. Da må man frem med stemmelappene og være klar for å stemme på de riktige tingene.

 

Fagforeninga fikk gjennom alle våre representanter i de utvalgene vi ønsket. Kenneth F. Andersen (bildet) fra Caverion Trondheim ble valgt inn i forhandlingsutvalget. I tillegg fikk vi inn Eystein Garberg (leder i EFT) i Installasjonsutvalget og Ole Andreas Heitlo (Aker Solutions) inn i Olje- og anleggsutvalget.

 

Når det kom til prioriteringene, leverte Eystein Garberg inn et konkret forslag siste dag på konferansen. Det var flere forslag som var levert inn, så det ble avstemming for å til slutt lande på et vedtak. Forslaget til Eystein vant til slutt med 52 stemmer. 49 deltagere stemte for et annet forslag, så dette ble jevnt. Det viser at det er viktig med godt engasjement blant alle deltagere fra trønderdelegasjonen for å få overbevist resten av konferansen. Forslaget til prioriteringer var likt med det EFT hadde sendt inn på forhånd.

 

Trønderdelegasjonen var meget fornøyd med konferansen og egen innsats. Nå gjenstår det å se hva forhandlingsutvalget til EL og IT, hvor Kenneth F. Andersen er valgt inn, klarer å få til med de kravene som er vedtatt. Opplevelsen fra trønderdelegasjonen viser at det nytter å stille forberedt på konferansen og engasjere seg på talerstolen for å fremme sine saker. Trønderdelegasjonen fikk gjennomslag for mange av sine forslag, både store og små. Vi kan konkludere med at vi har mange dyktige tillitsvalgte i Trøndelag.

 

Foto i artikkelen av Endre T. Klokkervold, Lasse Aftret, Eystein Garberg og Lars R. Mjøen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *