Fagforeningsnytt

«Fagforeningsnytt» er fagforeningas nyhetsbrev, der vi informerer om hva vi holder på med i det daglige. Bladet sendes ut på epost til alle medlemmer.

Her vil alle utgivelsene fortløpende bli lagt ut.

2020
Nyhetsbrev (januar)

2019
Nyhetsbrev (desember)
Nyhetsbrev (november)
Fagforeningsnytt nr. 2
Fagforeningsnytt nr. 1

2018
Fagforeningsnytt nr. 4
Fagforeningsnytt nr. 3
Fagforeningsnytt nr. 2

Fagforeningsnytt nr. 1

2017
Fagforeningsnytt nr. 5
Fagforeningsnytt nr. 3
Fagforeningsnytt nr. 2
Fagforeningsnytt nr. 1

2016
Fagforeningsnytt nr. 5
Fagforeningsnytt nr. 4
Fagforeningsnytt nr. 3
Fagforeningsnytt nr. 2
Fagforeningsnytt nr. 1

2015
Fagforeningsnytt nr. 10
Fagforeningsnytt nr. 9
Fagforeningsnytt nr. 8
Fagforeningsnytt nr. 7
Fagforeningsnytt nr. 6
Fagforeningsnytt nr. 5
Fagforeningsnytt nr. 4

Fagforeningsnytt nr. 3
Fagforeningsnytt nr. 2

Fagforeningsnytt nr. 1

2014
Fagforeningsnytt nr 5
Fagforeningsnytt nr 4
Fagforeningsnytt nr 3
Fagforeningsnytt nr 2
Fagforeningsnytt nr 1