HMS

HMS- rutiner kan ofte fremstå som byråkratiske og unødvendige. Verneutstyr kan ofte føles som en belastning å bruke. Vernebrillene dugger ned, hjelmen er i veien når du skal komme til på trange plasser osv.
Men hvorfor har vi egentlig HMS- rutiner og verneutstyr?

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det på bedriften er ett fult forsvarlig arbeidsmiljø.
I Arbeidsmiljøloven (§4-1) står det: «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.»
Verneombudets rolle i bedriften er å påse at arbeidsgiver sørger for ett fult forsvarlig arbeidsmiljø. Det er altså ikke verneombudets ansvar å sørge for dette.
Ergonomi er ett forsømt tema i elektrikeryrket, og ofte årsaken til at elektrikere ikke klarer å stå i yrket til de blir pensjonister. Det finnes i dag mange hjelpemiddel man kan bruke for å minske belastningen på kroppen. Men både arbeidsgivere og arbeidstakere er ikke flinke nok til å bruke hjelpemiddel.
P.s. du får ingen premie for å slite ut kroppen på jobb!

Ønsker du mer informasjon om HMS eller HMS- relaterte ting kan vi anbefale disse sidene:

Besøk Ebba Wergeland sin nettside for mange fine artikler om arbeidsliv og helse.

Andre artikler
Christianias små en alen lange måtte også jobbe