Kurs og konferanser

Startkurs for tillitsvalgte

26. august 2020, Kl. 10.00 -  28. august 2020,  Kl. 14.00
Sted: Scandic Hell hotell, StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Fotballturnering EFT - UTSATT!

5. september 2020, 11.00
Sted: Nidaros Cageball, LadeArrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer i fagforeninga.

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

7. september 2020, 0900-1500
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Kurs i forhandlinger

16. september 2020, 10.00 -  18. september 2020,  14.00
Sted: Quality StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Tillitsvalgtkonferanse i EFT

12. oktober 2020, 09.00 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen, TrondheimArrangør: EFT
Målgruppe: Klubbledere og nestledere i EFT

Kurs i arbeidstid

22. oktober 2020, Kl. 09.00 -  23. oktober 2020,  15.00
Sted: Scandic Solsiden, TrondheimArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

LOK-kurs - kurs i tariffen vår

23. november 2020, 10.00 -  25. november 2020,  15.00
Sted: Jegtvolden, Inderøy Arrangør: EFT
Målgruppe: Ledere, nestledere og sekretærer i klubbene, men andre tillitsvalgte i klubbstyrene kan også delta.