Kurs og konferanser

Årsmøte EL og IT Distrikt Trøndelag

22. april 2020, 10.00 -  16.00
Sted: Scandic HellArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Valgte representanter fra fagforeninga.

Startkurs for tillitsvalgte

28. april 2020, Kl. 10.00 -  30. april 2020,  Kl. 14.00
Sted: Scandic Hell hotell, StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

40-timers HMS-kurs

6. mai 2020, 08.30 -  20. mai 2020,  15.30
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: Regionalt verneombud i Trøndelag (Fellesforbundet)
Målgruppe: Verneombud, Arbeidsledere, AMU-medlemmer og andre aktuelle som arbeider innen bygg og anlegg.

Tillitsvalgtkonferanse i EFT

12. mai 2020, 09.00 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen, TrondheimArrangør: EFT
Målgruppe: Klubbledere og nestledere i EFT

Bowlingturnering

15. mai 2020, Kl 18.00
Sted: Levanger, MoafjæraArrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer i fagforeninga.

Kurs i forhandlinger

27. mai 2020, 10.00 -  29. mai 2020,  14.00
Sted: Quality StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

LOK-kurs - kurs i tariffen vår

8. juni 2020, 10.00 -  10. juni 2020,  15.00
Sted: Jægtvollen, Inderøy Arrangør: EFT
Målgruppe: Ledere, nestledere og sekretærer i klubbene, men andre tillitsvalgte i klubbstyrene kan også delta.

Akkordkurs Trondheim

12. juni 2020, Kl 07.30 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen (Fagforeningas lokaler)Arrangør: EFT
Målgruppe: Montører, baser og lærlinger.

Barnas dag

16. juni 2020, 15.30 -  19.30
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer med familie.

Fotballturnering EFT

5. september 2020, 11.00
Sted: Nidaros Cageball, LadeArrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer i fagforeninga.

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

7. september 2020, 0900-1500
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Kurs i arbeidstid

21. september 2020, Kl. 09.00 -  22. september 2020,  15.00
Sted: Scandic Solsiden, TrondheimArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Tillitsvalgtkonferanse i EFT

12. oktober 2020, 09.00 -  15.00
Sted: Nygaardsvoldheimen, TrondheimArrangør: EFT
Målgruppe: Klubbledere og nestledere i EFT

Kurs om oppsigelser og permitteringer

18. november 2020, 10.00 -  20. november 2020,  14.00
Sted: Quality StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Ferske og erfarne tillitsvalgte i klubbstyrer. Andre kan også melde seg på.