Kurs og konferanser

Kurs i arbeidstid

28. februar 2024, Kl. 09.00 -  1. mars 2024,  14.00
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Konferanse om arbeidstidsordninger

19. mars 2024, 08.30 -  15.00
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte i bedrifter som søker, eller kan få behov for å søke om arbeidstidsordninger.

Kurs i LOK §3E - lokale forhandlinger

10. april 2024, 09.00 -  12. april 2024,  15.00
Sted: Scandic SolsidenArrangør: Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i forhandlingsutvalg i klubbene.

Startkurs for tillitsvalgte

22. april 2024, Kl. 09.00 -  24. april 2024,  Kl. 14.00
Sted: Quality Airport Hotel VærnesArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

1. mai lunsj

1. mai 2024, 11.00 -  12.45
Sted: HåndverkerenArrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer med familie

Tillitsvalgtkonferanse i EFT

7. mai 2024, 09.00 -  15.00
Sted: Clarion Hotel Trondheim (Brattøra)Arrangør: EFT
Målgruppe: Klubbledere og nestledere i EFT