Oppdateringskurs telekomfaget – FULLTEGNET!

5. oktober 2022, 08.00 -  31. mars 2023,  15.30
Sted: Byåsen vgsArrangør: EL og IT, Trondheim fagskole
Målgruppe: Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen Telekom (telekommunikasjonsmontør, telemontør, svakstrømsmontør, samt eldre fagbrev knyttet til samme bransje). Elektrikere som jobber innenfor området kan også delta. Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofag.

» Gå til påmelding


Oppdateringskurs i Telekommunikasjon

EL og IT Forbundet, i samarbeid med Trondheim fagskole, gjentar suksessen for å løfte kompetansen til fagarbeiderne som jobber innenfor telekommunikasjonsfaget. Bransjen er i stadig utvikling og behovet for å holde seg oppdatert har aldri vært større.

Har du lyst å øke fagkompetansen din?

Kort om kurset:

 • Går over til sammen 14 dager (fordelt på 5 samlinger á 3 dager)
 • Kurset gjennomføres på dagtid (08.00-15.30)
 • Oppstart oktober 2022 og avsluttes mars 2023
 • Gjennomføres ons-fre i uke 40-46 (2022), uke 4-7 (2023) og tors-fre uke 13 (2023)
 • Utgifter og lønn for kurset dekkes av EL og IT
 • Deltakere får full lønn for alle kursdagene
 • Bor du langt unna, dekkes reise og opphold
 • Det serveres lunsj
 • 2-3 plasser tilgjengelig (15 plasser totalt)
 • Påmeldingsfrist 19. september

 

Videre kan du lese mer om:

 

For spørsmål, kontakt Lars Mjøen i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag. lars@fagforeninga.no / 906 53 340

Undervisning av yrkesfaglærer på Byåsen VGS

Mål for kurset

Kurset gir opplæring i de vesentlige forskjeller/endringer mellom tidligere og dagens læreplaner. Kurset tar utgangspunkt i dagens læreplaner for VG2 innen telekommunikasjonsfaget.

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen Telekom (telekommunikasjonsmontør, telemontør, svakstrømsmontør, samt eldre fagbrev knyttet til samme bransje). Elektrikere som jobber innenfor området kan også delta. Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofag.

Deltagere på oppdateringskurs 2019

Økonomi

Kurset er gratis for deltagerne! Kurset finansieres av EL og IT Forbundet (ELBUS-fondet) og LOs utdanningsfond. Bedriften må bare gi fri uten lønn i 14 dager. Lønn for dagene og kursavgiften betales av EL og IT Forbundet / Elektroarbeidernes fagforening (323 kr/t).

For de som har lang reisevei, dekkes hotell og reisekostnader (fly/bil/tog), samt mat (diett). EL og IT ordner med bestilling av fly og hotell.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på Byåsen videregående skole i samarbeid med dyktige yrkesfaglærere fra Trondheim fagskole. Kurset er lagt opp med undervisning og praktiske oppgaver. Det er lagt opp til 5 samlinger á 3 dager ca. annenhver uke (onsdager til fredager). Kurset går kl 08.00-15.30.

Dato for gjennomføring:

 • Uke 40 – 5.-7. oktober 2022
 • Uke 46 – 16.-18. november 2022
 • Uke 4 – 25.-27. januar 2023
 • Uke 7 – 15.-17. februar 2023
 • Uke 13 – 30.-31. mars 2023

Innhold

Kurset består av 7 hovedmoduler: Tele, Data, Kringkasting, Innbrudd, ITV, Adgang og Brann. I tillegg kommer kunnskap om temaene regelverk, EMC-EMI-EMD og jording, transmisjon, strømforsyning og dokumentasjon.

Les mer om innholdet lengre nede.

 

Påmelding

Påmelding gjøres via Opplæringsutvalget i bedriften eller via klubbleder. Kurset er i tråd med intensjonene i LOK § 5 som omhandler etter- og videreutdanning. Søknad om tjenestefri og bedriftens andel må fylles ut og signeres av bedriften. Søknadsskjema kan lastes ned her: Søknadsskjema om tjenestefri (Kurs telekom 2022) EL og IT Utfylt skjema sendes til kontakt@fagforeninga.no

Hva får deltageren igjen for kurset?

 • Dypere forståelse for faget
 • Utveksle erfaringer med andre montører
 • Oppdatere deg i henhold til siste læreplan
 • Lettere kunne gi god opplæring til lærlinger
 • Opplæringen foretas av dyktige lærere med lang erfaring

Hva får bedriften igjen for kurset?

 • Hever kompetansen på montørene, med dokumentasjon (kursbevis)
 • Sikrer faglig dyktige ansatte
 • Eldre montører kan kombinere lang erfaring med oppdatert kunnskap
 • Fagforeninga betaler for store deler av kurset, så bedriften får mye for pengene
 • Opplæringen er spredt over tid, så montørene kan kombinere jobb og skolering

 

Mer om modulene i kurset

Modul 1 – Tele

Modulen skal gjennomgå:

 • Det offentlige regulerte nett med sentraler, ulike typer kabelnett og utstyr i disse.
 • Det private nett. Oppbygging og utstyr som brukes i private telenett. Oppbygging av nett fra PABX til forbruker.

 

Modul 2 – Data

Modulen skal gjennomgå:

 • Det offentlige regulerte nettet med overgang mellom det offentlige og private nettet.
 • Dataspredenett for private med bl.a. servere, etasjefordelere og fordeling helt til forbruker.

 

Modul 3 – Kringkasting

Modulen skal gjennomgå:

 • Det offentlige regulerte nett med overgang mellom det offentlige og private nettet og det utstyr som brukes for disse nett.
 • Kringkastingsanlegg for private med ulike kabelanlegg, parabol og kabelanlegg i private nett og utstyr som brukes i disse.

 

Modul 4 – Innbrudd

Modulen skal gjennomgå:

Ulike typer innbruddsanlegg oppbygging og utstyr som brukes i disse anleggene. Kabelanlegg for bolig er også en del av modulen.

 

Modul 5 – ITV

I modulen inngår gjennomgang av ulike typer kameraer, opptaksutstyr m/ monitor og kabelanlegg, samt risikovurdering og dokumentasjon av slike anlegg.

 

Modul 6 – Adgang

I modulen inngår gjennomgang av kortleser og ulikt avlesningsutstyr, knutepunkt/ modem og sentraler, samt risikovurdering og dokumentasjon av slike anlegg.

 

Modul 7 – Brann

I modulen gjennomgås konvensjonelle og analoge brannvarslingsanlegg samt utstyret som brukes i disse. Modulen legger også vekt på bruk av dokumentasjon som tegninger og underlag for sluttkontroll samt bruk av regelverk for brannvarslingsanlegg.

 

Modul 8 – Regelverk

Denne modulen skal gi en oversikt over:

 • De regelverk som brukes innen telekommunikasjonsområde som for eksempel EKOM-loven, FG regelverket.

 

Modul 9 – EMC-EMI-EMD og jording

Denne modulen skal gi en oversikt over utfordringer rundt EMC-EMI-EMD og jording, med praktiske løsninger og regelverk knyttet til området.

 

Modul 10 – Transmisjon

Denne modulen skal gi en oversikt over ulike transmisjoner for telekommunikasjonsnett. En skal bl.a. gjennomgå trådløse nett, ulike kabelnett og utstyr som brukes i disse.

 

Modul 11 – Strømforsyning

Denne modulen skal gi en oversikt over strømforsyninger brukt innen telekommunikasjonsområdet. Modulen gjennomgår bl.a. ulike strømforsyninger, batterianlegg, UPS og regelverk knyttet til bruk av dette.

 

Modul 12 – Dokumentasjon og sluttkontroll

Denne modulen skal gi en oversikt over bruk av tegninger med tilhørende symboler, risikovurdering, sluttkontroll og komplett dokumentasjon for ulike typer telekommunikasjonsanlegg.

 

 

Fagarbeidere er reflekterende praktikere som har fagkompetanse. Fagfolk kan planlegge, utføre, idriftsette, feilsøke samt begrunne, forklare og vurdere arbeidsoppgaver. Dette ligger som grunnlag for læreplanene for alle fag. Samtidig skal en fagarbeider ha evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og se arbeidet sitt i en helhetlig sammenheng.

Derfor er det viktig at fagarbeidere holder seg oppdatert på faget sitt!

Påmelding