Oppdateringskurs telekomfaget – FULLTEGNET!

10. januar 2024, 08.00 -  12. april 2024,  15.30
Sted: Byåsen vgsArrangør: EL og IT, Trondheim fagskole
Målgruppe: Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen Telekom (telekommunikasjonsmontør, telemontør, svakstrømsmontør, samt eldre fagbrev knyttet til samme bransje). Elektrikere som jobber innenfor området kan også delta. Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofag.

» Gå til påmelding


Oppdateringskurs i Telekommunikasjon

EL og IT Forbundet, i samarbeid med Trondheim fagskole, gjentar suksessen for å løfte kompetansen til fagarbeiderne som jobber innenfor telekommunikasjonsfaget. Bransjen er i stadig utvikling og behovet for å holde seg oppdatert har aldri vært større.

Har du lyst å øke fagkompetansen din?

Kort om kurset:

 • Går over til sammen 14 dager (fordelt på 5 samlinger á 3 dager)
 • Kurset gjennomføres på dagtid (08.00-15.30)
 • Oppstart 10. januar 2024 og avsluttes 12. april
 • Gjennomføres ons-fre i uke 2-4-6-11 og tors-fre uke 15
 • Utgifter og lønn for kurset dekkes av EL og IT
 • Deltakere får full lønn for alle kursdagene
 • Bor du langt unna, dekkes reise og opphold
 • Det serveres lunsj
 • Totalt 15 plasser
 • Påmeldingsfrist 19. desember 2023

 

Videre kan du lese mer om:

 

For spørsmål, kontakt Lars Mjøen i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag. lars@fagforeninga.no / 906 53 340

Undervisning av yrkesfaglærer på Byåsen VGS

Mål for kurset

Kurset gir opplæring i de vesentlige forskjeller/endringer mellom tidligere og dagens læreplaner. Kurset tar utgangspunkt i dagens læreplaner for VG2 innen telekommunikasjonsfaget.

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen Telekom (telekommunikasjonsmontør, telemontør, svakstrømsmontør, samt eldre fagbrev knyttet til samme bransje). Elektrikere som jobber innenfor området kan også delta. Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofag.

Deltagere på kurs i 2022

Økonomi

Kurset er gratis for deltagerne! Kurset finansieres av EL og IT Forbundet (ELBUS-fondet) og LOs utdanningsfond. Bedriften må bare gi fri uten lønn i 14 dager. Lønn for dagene og kursavgiften betales av EL og IT Forbundet / Elektroarbeidernes fagforening (323 kr/t).

For de som har lang reisevei, dekkes hotell og reisekostnader (fly/bil/tog), samt mat (diett). EL og IT ordner med bestilling av fly og hotell.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på Byåsen videregående skole i samarbeid med dyktige yrkesfaglærere fra Trondheim fagskole. Kurset er lagt opp med undervisning og praktiske oppgaver. Det er lagt opp til 5 samlinger á 3 dager ca. annenhver uke (onsdager til fredager). Kurset går kl 08.00-15.30.

Dato for gjennomføring:

 • Uke 2 – 10.-12. januar
 • Uke 4 – 24.-26. januar
 • Uke 6 – 7.-9. februar
 • Uke 11 – 13.-15. mars
 • Uke 15 – 11.-12. april

Innhold

Kurset består av 7 hovedmoduler: Tele, Data, Kringkasting, Innbrudd, ITV, Adgang og Brann. I tillegg kommer kunnskap om temaene regelverk, EMC-EMI-EMD og jording, transmisjon, strømforsyning og dokumentasjon.

Les mer om innholdet lengre nede.

 

Påmelding

Påmelding gjøres via Opplæringsutvalget i bedriften eller via klubbleder. Kurset er i tråd med intensjonene i LOK § 5 som omhandler etter- og videreutdanning. Søknad om tjenestefri og bedriftens andel må fylles ut og signeres av bedriften. Søknadsskjema kan lastes ned her: Søknadsskjema om tjenestefri (Kurs telekom 2024) EL og IT

Utfylt skjema sendes til kontakt@fagforeninga.no

Hva får deltageren igjen for kurset?

 • Dypere forståelse for faget
 • Utveksle erfaringer med andre montører
 • Oppdatere deg i henhold til siste læreplan
 • Lettere kunne gi god opplæring til lærlinger
 • Opplæringen foretas av dyktige lærere med lang erfaring

Hva får bedriften igjen for kurset?

 • Hever kompetansen på montørene, med dokumentasjon (kursbevis)
 • Sikrer faglig dyktige ansatte
 • Eldre montører kan kombinere lang erfaring med oppdatert kunnskap
 • Fagforeninga betaler for store deler av kurset, så bedriften får mye for pengene
 • Opplæringen er spredt over tid, så montørene kan kombinere jobb og skolering

 

Mer om innholdet i kurset

Samling 1:

 • Oppstart med oppfriskning av grunnleggende elektro med fokus på vekselstrømsteknikk, forsyningssystem og jording.
 • Grunnleggende elektronikk.
 • Strømforsyninger.

Samling 2:

 • Lover, forskrifter, normer samt EMC/EMI/ESD
 • Hva er EKOM og hvem er NKOM?
 • Introduksjon til NEK 700
 • Radioteknikk

Samling 3:

 • Gjennomgang deler i digitale lærebøker for VG3 telekommontør, med fokus på brann, innbrudd og lydanlegg.
 • Lydteori med logaritmer og dB-teori.
 • Risikoanalyse
 • Antenneanlegg.
 • I(Intern)-TV

Samling 4:

 • Industriell-EKOM med introduksjon til industrielle buss-systemer, protokoller og datanettverk.
 • PoE – Power over Ethernet
 • Fiber-teknologi
 • Måleteknikk.

Samling 5:

 • IT og datasikkerhet i EKOM installasjoner samt sikkerhetslovgivning og personvernlovgivning.
 • Eksempel på prosjektering av ulike EKOM-anlegg med sluttkontroll.
 • Oppsummering av de 5 samlingene.

 

Fagarbeidere er reflekterende praktikere som har fagkompetanse. Fagfolk kan planlegge, utføre, idriftsette, feilsøke samt begrunne, forklare og vurdere arbeidsoppgaver. Dette ligger som grunnlag for læreplanene for alle fag. Samtidig skal en fagarbeider ha evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og se arbeidet sitt i en helhetlig sammenheng.

Derfor er det viktig at fagarbeidere holder seg oppdatert på faget sitt!