Landsoverenskomsten for Elektrofagene (LOK)

Her finner finner du Landsoverenskomsten for elektrofag i PDF. Her finner du LOK på web.

«LOKen» er den tariffavtalen de fleste av våre medlemmer har. I Trøndelag er det ca 55 virksomheter (1750 medlemmer) som er bundet av denne avtalen!

Usikker på hvilke bedrifter som har tariffavtale? Sjekk her

Som organisert får du hjelp og støtte fra fagforeninga og forbundet, men uten tariffavtale er det kun bestemmelsene i Norges lover som gjelder. Arbeidsmiljøloven har ingen minstelønn, og gir deg 40 % overtid først etter 9 t/dag eller 40 t/uke. Ferieloven sier at alle skal ha 4 uker og 1 dag ferie.

Det er først når arbeidsgiveren har skrevet under på at tariffavtalen skal gjelde i bedriften (etter krav fra de ansatte – i samarbeid med fagforeninga!) at man er sikret:

– ordnede lønnsforhold
– lønn for ledigtid
– mulighet til å jobbe akkord
– begrensning av reise på fritida
– kompetanseutvikling
– fokus på fagopplæring
– en ekstra sjanse dersom du stryker på fagprøven
– en ordinær arbeidstid på 7,5 t/dag – 37,5 t/uke
– overtidstillegg på 50 % etter 7,5 timer og 100 % etter klokka 21:00
– overtidsbetaling dersom du må flytte arbeidstida en dag
– 100 % overtidsbetaling dersom du må jobbe på natta
– betaling på helligdager
– betalt hviletid etter kvelds-/nattarbeid
– smusstillegg, høydetillegg, utenbystillegg
– 14 dager fri med lønn ved fødsel
– fri med lønn ved tannlege og legetime
– fri med lønn første barnehagedag og første skoledag
– 5 ukers ferie
– AFP
– medbestemmelse!