Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av ekomnett. Ny forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) trådte i kraft 1.1.2012.

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA og RIB). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).

Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett som definert i ekomloven.

Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt. En del av formålet er også å sikre at arbeidet utføres av personell med nødvendige kvalifikasjoner.

Eier av ekomnett skal bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av ekomnett.

Det betyr at et firma ikke har lov til å installere spredenett, fibernett eller kabel-TV nett uten at det har en autorisert installatør som jobber på fulltid i bedriften!

Se liste over alle virksomheter i Norge som har ekomautorisasjon (ENA), teleinstallatørautorisasjon (TIA), kabel-TV-installatørautorisasjon (KIA) eller radioinstallatørautorisasjon (RIA)