Offshoreavtalen

Offshoreavtalen er en del av Landsoverenskomsten for elektrofagene og gjelder for arbeid offshore, samt arbeid på flytende offshoreinstallasjoner ved revisjon (landliggende), og omfatter installasjoner, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende automasjons- og instrumentanlegg. Telekom er også omfattet av denne overenskomsten.

Offshoreavtalen finner du på nett her.

Timelønn skal være Offshorelønn + Fagarbeidertillegg.

  • Merk: Det kan avtales tillegg til offshorelønn (Pkt. 13.2) for følgende funksjoner:
    1. Beredskapsstillinger: Brannbrigade, røykdykker, livbåtfører, MOB-båtfører, Heli vakt, førstehjelpslag
    2. Bas, midlertidig arbeidsleder/ driftsleder, leder for sikkerhet og kobling, felt-ingeniører, supervisor og general formann.

Tillegg for nattskift gis per time til arbeidstakere som blir satt til å arbeide nattskift.

Shutling – For den tid som medgår til shutling mellom bo- og arbeidsplattformen utenfor normal arbeidstid (iht arbeidsplan), betales tillegget som gjelder for tur/retur (beløpet kan ikke deles). Ventetid i forbindelse med shutling er inkludert i beløpet.

Uforutsette forhold i forbindelse med shutling som gjør at man ikke kommer tilbake til bo plattformen betales med beløpet pr overnatting. Ventetid på tildeling av lugar er inkludert. I slike tilfeller betales ikke shutling jf. pkt 4.7.1 hvis shutling til arbeidsplattformen har funnet sted innenfor normal arbeidstid ifølge arbeidsplanen.

Hot bed – Ved pålagt «Hotbed» betales kompensasjonen per døgn. Det forutsettes at det er innhentet nødvendig dispensasjon fra vedkommende myndighet.

Uregelmessige arbeidsperioder – Ved arbeidsoppdrag som er av kortere varighet enn 14 dager og når det ikke er mulig å fastsette oppholdsperiodens lengde, betales tillegget i tillegg til offshorelønn per time. Det betales kun for den tid den enkelte arbeider på installasjonen.

Deling av enkeltlugar – Ved deling av enkeltlugar betales det kompensasjon per døgn iht reguleringsprotokoll mellom LO og NHO datert 15. april 2020.