Bli medlem

Gå til innmeldingsskjema

Bli med du også!

Jo flere vi er – desto sterkere blir vi.

Det kan hende at du allerede får mange av godene du som organisert har krav på.
Det kan hende at et medlemskap ikke vil «lønne seg», hvis man kun ser på kroner og ører.
Det kan hende at du ikke vil merke noen forskjell over natta dersom du organiserer deg i dag.

Hvorfor skal du da organisere deg?

Mange tar vilkårene og rettighetene vi i dag har for gitt. Men de har ikke kommet av seg selv – det er noen som har gjort jobben før oss. I løpet av de siste hundre årene har fagbevegelsen kjempet dem fram, skritt for skritt. Hvis ingen var organisert, ville vi ikke ha noen til å ta vare på disse godene.
Da ville vi alle fort falle tilbake på arbeidsmiljølovens minimum:

  • 9 timers arbeidsdag, 40 timers arbeidsuke og ingen normalarbeidsdag!
  • 40 % overtidsbetaling (etter 9 timer)
  • Ferie i 4 uker og 1 dag (10,2 % feriepenger)
  • Ingen lønn på bevegelige helligdager

Avtaler er ikke hugget i stein. Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene våre er under hardt press. Mange arbeidsgivere synes at vi har det alt for godt. De ønsker å øke sin fortjeneste («konkurransekraft») på bekostning av våre vilkår. Dette merker vi i hvert lønnsoppgjør, der arbeidsgiverne har like mange krav som oss.

Vi har ingen minstelønn i Norge, men mange arbeidsgivere skjønner at de må gi montørene sine de samme gode vilkårene som de har rett på med tariffavtale. Men de er ikke nødt, og det varer kun så lenge sjefen vil …

En tariffavtale medfører noen ekstra kostnader for bedriften. Disse utgiftene kommer de ansatte til gode. Med tariffavtale får du for eksempel rett på AFP – avtalefestet pensjon. For en gjennomsnittlig pensjonist betyr dette totalt mer enn en million ekstra i pensjon (4-5000 ekstra pr mnd.)!

Med tariffavtale kan både bedriftene og arbeiderne konkurrere på like vilkår! Det blir vanskelig for en seriøs bedrift å overleve dersom konkurrenten opererer med vilkår under tariffavtalen (f.eks. nattarbeid uten å betale 100 % overtid). En tariffavtale er et felles lønnsgulv som vi aldri skal gå under!

EL og IT Forbundet jobber for å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår innenfor IKT-, energi- og installasjonsbransjen. Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er installasjonsbransjens fagforening i Trøndelag. Vi binder klubbene i virksomhetene sammen, og gir de tillitsvalgte i klubbene støtte og den hjelpa de trenger. Vi holder et øye med det som foregår i området vårt, og er ute og besøker byggeplasser flere ganger i uka. Vi har et godt samarbeid med eltilsynet (DLE) og arbeidstilsynet, samt de andre fagforeningene i bygg og anleggsbransjen. Sammen jobber vi for en trygg og seriøs elektrobransje i Trøndelag!

Det er vi som jobber for å ivareta og utvikle elektrofagene. Vi har i en årrekke jobbet for den nye kvalifikasjonsforskriften (FEK). Vi er aktive i myndighetenes organ for fag- og yrkesopplæring. Vi finner gode kandidater til prøvenemndene. Vi jobber for at lærlingene skal få en skikkelig utdanning, og at montørene skal få nødvendig etterutdanning.

Det er gjennom å være organisert at du har mulighet til å bli med å påvirke; alt fra forholdene i egen klubb til hva som skal prioriteres i neste tariffoppgjør.

Alle nyter godt av vilkårene vi forhandler frem – bli med og støtt opp om arbeidet vårt du og!

Gå til innmeldingsskjema