Kontakt oss

Epost: kontakt@fagforeninga.no
Sentralbord: 72 59 62 00
Postadresse: Postboks 9225, 7424 Trondheim
Besøksadresse: Smistadvegen 42, 7026 Trondheim (kart finner du nederst på sida)
Org.nr 971 083 190


Eystein_red

Eystein Garberg
Leder
952 52 101
eystein@fagforeninga.no

Eystein er valgt leder siden 2014. Han har ansvar for daglig drift av fagforeninga, innkomne henvendelser og informasjonsarbeid.

lars

Lars R. Mjøen
Organisasjonssekretær
906 53 340
lars@fagforeninga.no

Lars har ansvar for tillitsvalgtskolering og oppfølging av klubbene. Han har også god kompetanse på HMS, og kan ellers svare på alt av tariffspørsmål. 

Endre_red

Endre T. Klokkervold
Organisasjonssekretær
905 74 344
endre@fagforeninga.no

Endre skal være ute i felten mesteparten av tida si, for å oppsøke alle elektroarbeidere i hele Trøndelag. Endre er akkordeksperten i fagforeninga, han holder kurs og følger opp akkordtakere ute på anleggene.

Terje_red

Terje Aaberg
Prosjektsekretær
905 82 951
terje@fagforeninga.no

Terje bemanner LO-kontoret ved Ørland Hovedflystasjon 1 dag i uka. Han behandler søknader om arbeidstidsordninger («rotasjoner»). I tillegg jobber han med et prosjekt om fagopplæring, i regi av EL og IT Forbundet.

Torstein_red

Torstein Johansen
Distriktssekretær i EL og IT distrikt Trøndelag
971 14 820
torstein.johansen@elogitt.no

Torstein bistår ved oppsigelser, yrkesskader og andre juridiske saker.

Randi_red

Randi Vingen
Kontorsekretær
72 59 62 00
randi.vingen@elogitt.no

Randi har ansvar for kontingent, forsikring og medlemsoppfølging.