Kontakt oss

Epost: kontakt@fagforeninga.no
Sentralbord: 72 59 62 00

Postadresse: Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, Postboks 9225, 7424 Trondheim

Besøksadresse: Smistadvegen 42, 7026 Trondheim (kart finner du nederst på sida)

Fakturaadresse: faktura@fagforeninga.no / Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, Postboks 9225, 7424 Trondheim (Vi tar også i mot EHF-faktura)

Org.nr 971 083 190


Eystein Garberg
Leder
952 52 101
eystein@fagforeninga.no

Eystein er valgt leder siden 2014. Han har ansvar for daglig drift av fagforeninga, innkomne henvendelser og informasjonsarbeid.

lars

Lars R. Mjøen
Organisasjonssekretær
906 53 340
lars@fagforeninga.no

Lars har ansvar for tillitsvalgtskolering og oppfølging av klubbene. Han har også god kompetanse på HMS, og kan ellers svare på alt av tariffspørsmål. Lars behandler trønderske søknader om rotasjonsordninger på vegne av EL og IT Forbundet.  

 

Runar Andreas Lein
Organisasjonssekretær
466 25 843
runar@fagforeninga.no

Runar skal være ute i felten mesteparten av tida si, for å oppsøke alle elektroarbeidere i hele Trøndelag. 

Anders F. Berg
Distriktssekretær i EL og IT Forbundet Trøndelag
481 61 643
anders@elogitt.no

Anders bistår ved oppsigelser, yrkesskader og andre juridiske saker.

Randi_red

Randi Vingen
Kontorsekretær
72 59 62 00
randi@fagforeninga.no
Generelle henvendelser: kontor@fagforeninga.no

Randi har ansvar for kontingent, forsikring, medlemsoppfølging og administrative oppgaver.

Hege Strømmen
Kontorsekretær
72 59 62 00
hege@fagforeninga.no
Generelle henvendelser: kontor@fagforeninga.no

Hege har ansvar for kontingent, forsikring, medlemsoppfølging og administrative oppgaver.