Startkurs for tillitsvalgte

2. mai 2023, Kl. 10.00 -  4. mai 2023,  Kl. 16.00
Sted: Scandic HellArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om tillitsvalgtrollen og klubbarbeid. Du får møte tillitsvalgte fra andre EL og IT-bedrifter i Trøndelag for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Og gode kursveiledere deler sin kunnskap underveis i kurset.

Målgruppe

Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Innhold

  • God kjennskap til tillitsvalgtsrollen og hvordan skape en sterk klubb
  • Kjenne til tillitsvalgtes oppgaver og mandat
  • Kjenne til tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Kjenne til Forbundets oppbygning
  • Vite hvordan man møter ledelsen i bedriften

 

Gjennomføring

Kurset starter tirsdag 2. mai kl. 10.00 og vi avslutter torsdag 4. mai kl. 16.00. Dag 3 skal deltagerne delta på årsmøte i EL og IT distrikt Trøndelag som en del av kurset (årsmøte er på samme hotell).

Vi holder på til ca. kl. 17.00 på dag 1 og 2. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi betaler stipend (som er skattefritt), kr. 168,- pr. time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. I tillegg utbetales en kompensasjon for arbeid ut over normal arbeidsdag på 200 kr pr. kveld. Dette tilsvarer en timelønn på 185 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 285 kr med 35 % skatt. Kjøring godtgjøres med kr. 4,03 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver.

Vi dekker selvfølgelig hotelloppholdet og alle måltid (inkludert middag). Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveiledere

Lars Roar Mjøen og May Iren Arnøy.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset, vil få tilsendt ytterligere informasjon.

Påmeldingsfrist er 11. april. Maks 20 plasser.

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no eller direkte på denne siden.

Påmelding