Startkurs for tillitsvalgte

21. august 2024, Kl. 09.00 -  23. august 2024,  Kl. 14.00
Sted: Falstadsenteret, EkneArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om tillitsvalgtrollen og klubbarbeid. Du får møte tillitsvalgte fra andre EL og IT-bedrifter i Trøndelag for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Og gode kursveiledere deler sin kunnskap underveis i kurset.

Målgruppe

Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Innhold

  • God kjennskap til tillitsvalgtsrollen og hvordan skape en sterk klubb
  • Kjenne til tillitsvalgtes oppgaver og mandat
  • Kjenne til tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Kjenne til Forbundets oppbygning
  • Vite hvordan man møter ledelsen i bedriften

 

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 21. august kl. 09.00 og vi avslutter fredag 23. august kl. 14.00.

Vi holder på til ca. kl. 17.00 på dag 1 og 2. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom. Gi beskjed om du har behov for hotellrom fra dagen før for å rekke kurset.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi betaler stipend (som er skattefritt), kr. 177,- pr. time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. Kjøring godtgjøres med kr. 4,90 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver.

Vi dekker selvfølgelig hotelloppholdet og alle måltid (inkludert middag). Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveiledere

Lars Roar Mjøen og Kim Olav Johansen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset, vil få tilsendt ytterligere informasjon.

Påmeldingsfrist er 5. august. Maks 20 plasser.

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no eller direkte på denne siden.

Påmelding