Startkurs for tillitsvalgte

27. april 2022, Kl. 10.00 -  29. april 2022,  Kl. 14.00
Sted: Scandic SolsidenArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om tillitsvalgtrollen og klubbarbeid. Du får møte tillitsvalgte fra andre EL og IT-bedrifter i Trøndelag for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Og gode kursveiledere deler sin kunnskap underveis i kurset.

Målgruppe

Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Innhold

  • God kjennskap til tillitsvalgtsrollen og hvordan skape en sterk klubb
  • Kjenne til tillitsvalgtes oppgaver og mandat
  • Kjenne til tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Kjenne til Forbundets oppbygning
  • Vite hvordan man møter ledelsen i bedriften

 

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 27. april kl. 10.00 og vi avslutter fredag 29. april kl. 14.00.

Vi holder på til ca. kl. 17.00 på dag 1 og 2. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi betaler stipend (som er skattefritt), kr. 162,- pr. time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. Dette tilsvarer ca. 250 kr/t hvis man har 30% skatt. Kjøring godtgjøres med kr. 4,03 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver.

Vi dekker selvfølgelig hotelloppholdet og alle måltid (inkludert middag), samt et tillegg på 200 kr per kveld da kurset varer litt utover ettermiddagen. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveiledere

Lars Roar Mjøen og Kim Olav Johansen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset, vil få tilsendt ytterligere informasjon.

Påmelding sendes: kontor@fagforeninga.no eller direkte på denne siden.

Påmelding