Oppdateringskurs elektro

18. september 2024, 08.00 -  14. november 2024,  15.30
Sted: Malvik VGSArrangør: EFT, Malvik VGS
Målgruppe: Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen elektrofagene. Kurset omhandler de mest aktuelle tema elektrikere møter i sitt arbeid. Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofag.

» Gå til påmelding


Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, i samarbeid med Malvik VGS, gjentar suksessen for å løfte kompetansen til fagarbeiderne som jobber innen elektro. Bransjen er i stadig utvikling og behovet for å holde seg oppdatert har aldri vært større.

Har du lyst å øke fagkompetansen din?

Kort om kurset:

 • Går over til sammen 14 dager
 • 2-3 dager per samling
 • Oppstart i 18. september 2024, avsluttes 14. november
 • Gjennomføres onsdag-torsdag-fredag (5 samlinger)
 • Utgifter og lønn dekkes av EL og IT
 • Deltakere får full lønn for alle kursdagene
 • Ved behov for overnatting dekkes reise og hotell av EL og IT
 • Kurset går på dagtid
 • Det serveres lunsj
 • 12 plasser tilgjengelig
 • Påmelding snarest, og senest innen 2. september 2024

På denne siden kan du lese mer om:

 

For spørsmål og påmelding, kontakt Lars Mjøen i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag. lars@fagforeninga.no / 906 53 340

«Jeg hadde i hvert fall glemt 90 % av teorien. Godt med en oppdatering. Blir lettere å ha med seg lærlinger også.»

-Deltager kurs

Lærer, Arne Næverdal, på Malvik VGS underviser montører på kurs

 

Mål for kurset

OPPDATERINGSKURS ELEKTRIKER er et grundig etterutdanningskurs for elektrikere med praktisk erfaring innen yrket. På kurset får deltakere oppdatering av teori, lov- og regelverk og en del ny teknologi og nye løsninger.

Målet er både å være oppdatert i forhold til dagens krav i bredden av yrket og i enda større grad kunne begrunne valg og se løsninger. På denne måten kan kurset være med å gi fagfolk mulighet til å oppretthold kvalitet og organisering eget arbeid.

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen elektrofagene. Kurset omhandler de mest aktuelle tema elektrikere møter i sitt arbeid. Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofag.

«Fordelen med at vi var forskjellige bedrifter på kurset, var erfaringsutveksling mellom montørene.»

– Deltager kurs 2017

Deltagerne fra kurset i januar 2018

 

Et praktisk kurs

Fagfolk har en unik praktisk erfaring og kurset bygger på den. Samtidig vet vi at:

 • Praktisk erfaring gir mulighet til å se teori og sammenhenger på en ny måte
 • Lov- og regelverk og bruk av dem utvikler seg
 • Nye løsninger og ny teknologi er viktig del av den faglige utviklingen

På flere områder bruker vi praktiske oppgaver som viktig del av kurset.

Kurset har med seg grundig oppfriskning og faglige gjennomganger i alt fra risikovurdering av ulike arbeidsoppgaver til innføring i styring-, jording og ekom. Kurset gir ikke alle løsninger og all teori, men er en grundig helhetlig oppdatering både på områder kursdeltakerne arbeider på daglig og der en har mindre erfaring.

I kurset bruker vi denne kunnskapen i praksis. Vi bruker eksempler fra deltakernes egen og andres hverdag til å diskutere løsninger og se muligheter. På denne måten kan vi både bruke ny kunnskap og kursdeltakernes egen erfaring til at vi alle får mer innsikt. Vi kan bli enda mere reflekterte fagfolk.

«Skikkelig artig å ha ekte fagfolk på skolebenken. Jeg kan ikke lire av meg hva som helst til disse elevene. «

– Yrkesskolelærer Malvik VGS.

Økonomi

Kurset er gratis for deltagerne! Kurset finansieres av EL og IT Forbundet og LOs utdanningsfond. Bedriften må bare gi fri uten lønn i til sammen 14 dager. Lønn for dagene og kursavgiften betales av EL og IT / Elektroarbeidernes fagforening (332 kr/t). Hvis deltagere bor langt unna, dekker EL og IT Forbundet reise og hotell. EL og IT booker hotell for deltagere som har behov for det.

 

Gjennomføring

Målet med kurset er kjenne til krav, forstå begrunnelse for løsninger og kunne bruke dette i hverdagen. På denne måten kan vi være med å ta vare på et elektromiljø der mange er med å sikre elsikkerhet, funksjon og kvalitet.

Innføring i nye emner.

På kurset har vi innføring og oppdatering av nye emner, i kursets 7 moduler. Her bruker vi forelesninger med kursunderlag. Vår erfaring er at forelesning bare gir informasjon og på kurset bruker vi derfor i tillegg små oppgaver og diskusjon rundt løsninger.

På flere moduler har vi i tillegg praksisoppgaver i f.eks. gjennomføring av målinger, enkel programmering m.m.

Praktiske eksempler fra virkeligheten

Målet med kurset er å bruke kunnskap i praktiske situasjoner. På kursene har deltakerne samlet en unik erfaring. Dette bruker vi aktivt som utgangspunkt for å diskutere løsninger og utveksle erfaringer. I tillegg legger vi inn andre små prosjekter slik at kunnskapen kan brukes i mange ulike situasjoner.

Tidsbruk

Tidsbruk er angitt under hver modul. I tillegg er det forventet at det brukes ca 20 timer på praktiske «tverrfaglige» oppgaver.

F.eks. Planlegge og dimensjonere anlegg for bolig, kontor og enkel industri.

 

Dato for kurset

 • Uke 38 – Onsdag til fredag – 18.-20. september
 • Uke 40 – Onsdag til fredag – 2.-4. oktober
 • Uke 42 – Onsdag til fredag – 16.-18. oktober
 • Uke 44 – Onsdag til fredag – 30.10.-1. november
 • Uke 46 – Onsdag og torsdag – 13.-14. november

 

Innhold

Kurset består av 7 hovedmoduler:

Elektroteori

Lov, regelverk og normer for praktikere

Planlegging og risikovurdering

Jording

Sluttkontroll med dokumentasjon

Styringssystemer

Telekommunikasjon

Les mer om innholdet lengre nede på siden.

 

Påmelding

Påmelding gjøres via Opplæringsutvalget i bedriften eller via klubbleder. Kurset er i tråd med intensjonene i LOK § 5 som omhandler etter- og videreutdanning. Søknad om tjenestefri må fylles ut og signeres av bedriften og tillitsvalgt. Skjemaet kan lastes ned her: Søknadsskjema om tjenestefri (Kurs elektro 2024)

Utfylt skjema sendes til lars@fagforeninga.no

 

Hva får deltageren igjen for kurset?

Dypere forståelse for faget

Utveksle erfaringer med andre montører

Oppdatere deg i henhold til siste læreplan

Lettere kunne gi god opplæring til lærlinger

Opplæringen foretas av dyktige lærere med lang erfaring

 

Hva får bedriften igjen for kurset?

Hever kompetansen på montørene, med dokumentasjon (kursbevis)

Sikrer faglig dyktige ansatte

Eldre montører kan kombinere lang erfaring med oppdatert kunnskap

Fagforeninga betaler for store deler av kurset, så bedriften får mye for pengene

Opplæringen er spredt over tid, så montørene kan kombinere jobb og skolering

«Kompetanse er viktig for både montørene og bedriften»

– Nelfo Trøndelag

Mer om modulene i kurset

MODUL 1 ELEKTROTEORI, oppdatering og videreføring
BESKRIVELSE Denne modulen er en gjenoppfriskning og oppdatering av grunnleggende teori inne elektroteknikk og elektronikk.

Grunnleggende elektroteknikk, elektronikk og vekselstrømsteknikk.

Måleteknikk

Strømforsyning for dagens og morgendagens anlegg

Fordelingssystemer

EMC

Forventet tidsbruk: ca 16 timer

 

MODUL 2 LOV, REGELVERK OG NORMER FOR PRAKTIKERE
BESKRIVELSE Denne modulen gir kunnskap om regelverkets «utvikling», sammenhengen mellom forskrifter, lover, normer, direktiver, håndbøker og montasjeanvisninger.

Fokus for gjennomgang er el. sikkerhet.

INNHOLD Oversikt over lov- og regelverk og gjennomgang av dem.
Forventet tidsbruk: ca 8 timer

 

MODUL 3 PLANLEGGING OG RISIKOVURDERING
BESKRIVELSE Planlegging og risikovurdering av arbeidsoppdrag er avgjørende for å opprettholde elsikkerheten. I modulen legger vi vekt på krav og muligheter slik at vi gjennom vår erfaring kan bygge sikre anlegg med god kvalitet.

I modulen gjennomgår vi bl.a.:

Hva er risikovurdering og hvordan gjør vi dette i forhold til praktiske arbeider?

Valg av kabel og vern, beskyttelse mot elektrisk sjokk, koordinering av vern, ytre påvirkninger, krav til spesielle anlegg.

Fokus for gjennomgang er el. sikkerhet.

Forventet tidsbruk: ca 20 timer

 

MODUL 4 JORDING
BESKRIVELSE Jording er avgjørende for å lage sikre anlegg. Modulen legger vekt på krav, praktisk utførelse og kontroll av jordingsanlegg.

Forstå bakgrunnen for jording i forhold til sikkerhet og drift.

Forstå kravene til jordingssystem slik de er definert i FEL og NEK 400.

Kunne knytte kravene i forskrift og normer til praktiske eksempler fra bolig og næringsbygg

Kunne bruke måleinstrumenter og tolke måleresultat i forbindelse med jording og sluttkontroll.

Forventet tidsbruk: ca 8 timer

 

MODUL 5 VERIFIKASJON. Sluttkontroll med dokumentasjon
BESKRIVELSE Sluttkontrollen/ verifikasjon skal sikre at anlegget utføres i henhold til risikovurdering.

Sluttkontroll skal sikre el. sikkerhet og at anlegget er egnet til forutsatt bruk.

Visuell kontroll (utført i henhold til plan og fagmessig)

Målinger og vurdering av måleresultat

Funksjonstesting

Dokumentasjon

Forventet tidsbruk: ca 18 timer

 

MODUL 6 Styringssystemer
BESKRIVELSE Modulen skal gi innføring og oversikt over buss- og styringssystemer både for bolig, kontor og industri. Den omhandler bl.a.

1.    Styring av bolig og kontor

Lys- og varmestyring

Energi- og effektstyring

Varmepumpe

Solcelle

Elbil

Måling og styring (AMS)

2.    Bussystemer

Oppbygging og adressering av bussystemer

Tradisjonell styring og busstyring

Eksempler på bussystemer

xComfort

MicroMatic Funkbus

Carlo Gavazzi – Dupline

KNX

Kommunikasjon og IP-adressering

IoT, PoE

3.    Byggautomatisering

Oppbygging, kommunikasjon og adressering

SD-anlegg

Ventilasjonsanlegg

4.    PLS

5.    Industri

Generelt om prosessanlegg

Komponenter

6.    Motorstyring

Elektronisk dreieretning

Mykstarter

Frekvensomformer

Forventet tidsbruk: 20 timer

 

MODUL 7 Telekommunikasjon
BESKRIVELSE Utførelse, oppbygging og krav til felles kabelsystem innen Ekom- anlegg.
INNHOLD Gjennomgang av Ekom anlegg

Brann- Innbrudd- ITV- Adgangskontroll – Antenneanlegg

Praktiske termineringer og målinger, krav til avstand Sterkstrøm / svakstrøm

Innføring i forskjellige kabeltyper, kontakter, paneler, materiell og måleutstyr. Installere, teste og dokumentere installasjonen i hht. NEK 700

Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer.

Forventet tidsbruk: ca 12 timer

 

Fagarbeidere er reflekterende praktikere som har fagkompetanse. Fagfolk kan planlegge, utføre, idriftsette, feilsøke samt begrunne, forklare og vurdere arbeidsoppgaver. Dette ligger som grunnlag for læreplanene for alle fag. Samtidig skal en fagarbeider ha evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og se arbeidet sitt i en helhetlig sammenheng.

 

Derfor er det viktig at fagarbeidere holder seg oppdatert på faget sitt!