Rotasjonseksempler

På denne siden finner du eksempler på hvordan arbeidsplaner for de mest vanlige arbeidstidsordningene kan se ut. Dette er eksempler fra tidligere godkjente ordninger. Tidspunkt for timene kan justeres. Men betalte timer, inkludert kompensasjon, skal gå opp i 37,5 x antall uker arbeidstidsordningen varer. F.eks. en 12-16 ordning varer over 4 uker og skal gå opp med 150 timer betalt.

Mest brukte ordninger:

12-16 arbeidstidsordning

Denne ordningen strekker seg over 4 uker. Anbefalt 4 arbeidslag for kontinuerlig bemanning. Kun 1 reise tur/retur i snitt per måned. Inneholder søndagsarbeid.

 

4-3 arbeidstidsordning

Denne ordningen strekker seg over kun 1 uke av gangen. Her holder det med ett arbeidslag. 4 reiser i snitt tur/retur per måned. Inneholder ikke søndagsarbeid.

 

4-3 / 3-4 arbeidstidsordning

Dette er en variant av 4-3, der man én uke jobber litt lengre for så å jobbe kortere uken etter. Denne bidrar til lengre fri annenhver uke. 4 reiser tur/retur per måned. Inneholder ikke søndagsarbeid.

 

10-11 arbeidstidsordning

Denne ordningen strekker seg over 3 uker. Anbefalt 3 arbeidslag for kontinuerlig bemanning. 1,25 reiser tur/retur i snitt per måned. Inneholder søndagsarbeid.

 

11-10 arbeidstidsordning

Denne ordningen strekker seg over 3 uker. Anbefalt 3 arbeidslag for kontinuerlig bemanning. 1,25 reiser tur/retur i snitt per måned. Inneholder ikke søndagsarbeid.

 

15-20 arbeidstidsordning

Denne ordningen strekker seg over 5 uker. Anbefalt 5 arbeidslag for kontinuerlig bemanning. Kun 0,75 reiser tur/retur i snitt per måned. Inneholder søndagsarbeid. Må normalt bruke ferietimer for å få ordningen til å gå opp.

 

14-21 dag/natt

Denne ordningen strekker seg over 5 uker. Anbefalt 5 arbeidslag for kontinuerlig bemanning. Kun 0,75 reiser tur/retur i snitt per måned. Inneholder søndagsarbeid og nattarbeid. Må normalt bruke ferietimer for å få ordningen til å gå opp. Merk at annenhver tur er dag (15-20) og annenhver er natt (14-21).

Arbeidsplan for dagskif:

Arbeidsplan for nattskift: