Er det greit å «sparke folk som ligger nede»? – Bestridelse av sykemelding

Svaret er visst ja, det er helt greit å «sparke folk som ligger nede» i følge NAV og norsk lov. Dette gir arbeidsgivere enda mer makt over den ansatte. Og kan arbeidsgivere nok om psykisk helse til å overprøve legers vurderinger? Les mer om historien til et ung medlem i Trøndelag som ble utsatt for arbeidsgivers makt og NAVs byråkrati.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag har den siste tiden fått flere henvendelser fra tillitsvalgte og medlemmer der bedriften bestrider sykemeldingen. Kort fortalt betyr dette at bedriften mener det ikke er grunnlag for å sykemelde, og betaler ikke ut sykepenger. Den enkelte må da henvende seg til NAV, og det kan bli en lang og vanskelig prosess.

Lovens bestemmelser

Det er Folketrygdlovens §8-4 som legger føringer for hva som skal til for å få sykepenger.

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Loven lister også opp en del punkter hvor sykepenger også skal ytes,deriblant når vedkommende er under behandling og legen erklærer at behandlingen gjør det nødvendig at vedkommende ikke arbeider.

Bedriften skal i utgangspunktet betale sykepengene de første 16 dagene av en sykemelding. Etter dette er det NAV som betaler. Har bedriften tariffavtale, slik som Landsoverenskomsten for elektrofagene, skal bedriften forskuttere alle sykepenger de første 52 ukene.

Bestride sykemelding

Bedriften kan altså velge å bestride en sykemelding. Dette kan de hvis de mener de har god grunn til mistanke om at den ansatte ikke er syk eller skadet. Da kan de velge å ikke godta sykemeldingen, og dermed ikke utbetale sykepenger. Både NAV og NHO har laget oppskrifter og maler for bedriftene om hvordan de skal gå frem for å få dette til.

Hvem sykemelder?

Det er leger som sykemelder, ikke den enkelte selv. Så når en bedrift bestrider sykemeldingen, overprøver de legens vurderinger.

Dette er svært utfordrende, spesielt med tanke på psykisk helse. Hvilken kompetanse har bedriftsledere om psykisk helse? Kan de ta en bedre vurdering på dette enn en lege?

Bedriften kan altså overprøve legens sykemelding. Hva gjør det med den som er sykemeldt? Det blir det samme som at leder sier at de ikke tror på at du er syk og at legen tar feil. Hvis man sliter med psykisk uhelse fra før, blir det ikke noe bedre av en slik påkjenning.

 

Historien til ung arbeidstakers møte med arbeidslivet

Denne teksten er skrevet i samarbeid med medlemmets familie.

Et konkret tilfelle i Trøndelag handler om en ungdom som er ny i arbeidslivet, og som har mange forventninger. «Ole» både gleder seg og gruer seg litt til å begynne i et arbeidsforhold han ser for seg å være lenge i. Som både ung og ny i arbeidsmiljøet er han ikke så sikker på seg selv enda og føler han trenger litt veiledning i starten. Denne arbeidsplassen han begynner på har ingen rutiner på dette og mener han må finne ut av ting selv.

Mye klarer «Ole» å finne ut av selv, men han sliter litt med å sette seg inn i alt med en gang, og føler dette overveldende. Dette resulterer i at sjefen kaller han udugelig, ler og gjør narr av han.

Sykemeldt på grunn av psykisk uhelse

«Ole» blir deprimert. Han tørr ikke si noe til noen. Han bor hjemme hos sine foreldre fortsatt og han forteller ingenting til de heller. Dagene blir vanskelige, han sliter etter hvert med å sove om natten og mister matlysten. Han føler seg verdiløs og begynner å se mørkt på det meste.

Han oppsøker legen til slutt. Heldigvis har han en lege som er flink til å lytte, og med sine 30 års erfaring som lege vurderer han ganske raskt at «Ole» er deprimert. Faktisk i en så alvorlig grad at han er bekymret for han. «Ole» blir sykemeldt og sammen lager de en plan for videre behandling.

Arbeidsgiver tror ikke på ansatt

Dette liker arbeidsgiver dårlig. Og en time etter at sjefen mottar sykemeldingen innkaller han «Ole» til dialogmøte dagen etter. Dette møtet var ikke «Ole» frisk nok til, og svarte dette på innkallingen. Dette var i enighet med legen. Sjefen er ikke fornøyd med dette svaret og ringer legen og forteller han at han har stilt feil diagnose, og fortsetter å kalle inn til møter. «Ole» har i mellomtiden fått legeerklæring på at han ikke er frisk nok til slike møter enda.

Da bestemmer sjefen seg for å bestride sykemeldingen. Som forklart tidligere i artikkelen, betyr dette at den ansatte ikke får utbetalt sykepenger og må henvende seg til NAV for å få saken behandlet der. Saksbehandlingen på dette kan ta veldig lang tid, opptil mange måneder.

Møte med NAV

«Ole» fikk avslag på søknaden sin om sykepenger og arbeidsgiver fikk medhold. Arbeidskonflikt kalte NAV det i avslaget. Denne begrunnelsen har fagforeninga sett i andre saker også. Bedriftene argumenterer for at dette kun handler om en konflikt på arbeidsplassen, for å slippe å betalesykelønna. Er det for lett å avskrive psykisk uhelse som en arbeidskonflikt?

Anket vedtaket

«Ole» fikk veldig god hjelp med råd og veiledning fra sitt lokale NAV-kontor og anket vedtaket. Det lokale NAV-kontoret har dessverre ingenting med behandlingen av bestridelsen å gjøre. Det er det ukjente saksbehandlere i NAV på en helt annen plass i landet som gjør.

Legeuttalelser fra fastlegen og uttalelse fra det lokale NAV-kontorets egen lege, som begge mente sykemeldingen var reell, ble lagt ved anken. Men det ble ikke hensyntatt i NAVs videre behandling. De fant ingen grunn til å forandre på vedtaket, og avslaget sto fast.

Nå blir søknaden sendt videre til en klagenemd, som betyr flere måneder med ventetid igjen. Nå har «Ole» gått så lenge uten inntekt at han må søke om sosial stønad fra NAV, og får innvilget kun en beskjeden sum siden han bor hjemme hos sine foreldre.

«Ole» sliter med mange tunge tanker for fremtiden. Hvordan kan han i det hele tatt gå tilbake til denne bedriften som kan oppføre seg som de vil mot han? En ny sykemelding fra han kan de alltids bestride igjen.

NHO: Hvordan bestride en sykemelding? (Egenmelding og legeerklæring)

NAV: Arbeidsgiveren godtar ikke sykmeldingen – Hvordan skal du gå fram?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *