Kvinner i trøndersk elektrobransje

Sammen med våre medlemmer har vi kommet fram til flere tiltak som kanskje kan få kvinnene til å bli – ikke bare starte – i elektrobransjen!

De konkrete tiltakene finner du helt nederst i artikkelen.

Den siste tida har vi rettet et spesielt søkelys på våre kvinnelige medlemmer:

 • Fagforeningas halvårsmøte i oktober 2019 ble et temamøte med foredrag og diskusjon om hvordan kvinnelige elektroarbeidere har det
 • På nyåret i 2020 tok vi opp problematikken rundt manglende garderobeforhold med de tillitsvalgte, slik at flere bedrifter nå stiller krav om dette til oppdragsgiverne sine
 • I mai/juni tok vi en ringerunde og fulgte opp med flere medlemsbesøk som vi her presenterer resultatet av

Pr. 1.7.20 har vi 129 kvinnelige medlemmer i fagforeninga, fordelt på 48 bedrifter. 15 av disse er elever på videregående skole og 27 er lærlinger.

Bedriftene vi har flest kvinnelige medlemmer i er Vintervoll (9), GK Elektro (7), Bravida (7), Caverion Trondheim (7), Caverion Nord-Trøndelag (7) og NTE Elektro (6).

Kvinnene utgjør cirka 5% av alle våre 2700 medlemmer. Vi ønsker derfor å gjøre våre mannlige medlemmer oppmerksomme på ansvaret som påhviler flertallet, for å sørge for at alle har det bra på jobb.

Emma Finnøy var ungdomsrepresentant i fagforeninga i to perioder (2018-2020). Hun tok fagbrevet som telekommunikasjonsmontør våren 2020, med resultatet bestått meget godt. Hun jobbet for fagforeninga i noen uker (mai-juni), før hun dro i militæret.

En av arbeidsoppgavene Emma hadde var å kontakte våre kvinnelige medlemmer, samt å besøke så mange som praktisk mulig.

Formålet med dette var å kartlegge hvordan våre kvinnelige medlemmer har det. Om de trives på jobb, hvordan de blir ivaretatt av bedriftene og å avdekke om det er saker vi kan bistå i. Vi ønsket også å finne medlemmer som kanskje ville lære mer om klubbarbeid og dermed bidra til at andelen kvinnelige tillitsvalgte etterhvert øker.

OBS! Vi har både pratet med og besøkt langt flere enn de som tilfeldigvis er avbildet i artikkelen. 

Arbeidsklær

§16.8 i tariffavtalen vår (Landsoverenskomsten for elektrofagene).

Vi ser at praksisen rundt arbeidsklær varierer fra bedrift til bedrift. Enkelte bedrifter har rutiner for å kjøpe skikkelige klær tilpasset kvinner, mens noen medlemmer ikke ønsker å bli «forskjellsbehandlet» og velger derfor å bruke standard arbeidstøy tilpasset mannlige former.

Hvis du ikke har godt nok arbeidstøy kan du ta opp saken med din nærmeste leder, en tillitsvalgt eller verneombudet i bedriften.

Ahlsell har et godt utvalg av arbeidsklær til kvinner (trykk på bildet for å komme til nettbutikken)

Bedriftene er forpliktet til å stille med nødvendig personlig verneutstyr, og de ansatte er lovpålagt å bruke dette. Verneutstyret skal passe til den enkelte.

Trykk på bildet for å lese mer om verneutstyr på Arbeidstilsynets nettside
Camilla i NTE Elektro avd. Trondheim
Ingrid i K. Eidem Elektro

Garderobeforhold

Arbeidsplassen skal være tilrettelagt både for kvinner og menn. Dette gjelder like mye for montørene og lærlingene som jobber ute i felten, som det gjør for de kontoransatte. Reglene for garderober, spiserom og toalett i Arbeidsplassforskriften gjelder for alle!

Les mer om teamet på fagforeninga.no/brakkeforhold

For å få en varig endring på problemet, er det viktig at alle sier ifra hver gang skifteforholdene ikke er bra nok, selv om man bare skal jobbe på stedet i en kort periode. Ta opp dette så tidlig som mulig. Garderobeforholdene skal være på plass før det kommer kvinner, slik at de skal slippe å oppleve at det må settes igang tiltak «bare fordi at de kommer til byggeplassen». Ingen skal være nødt til å føle at de er til bry når de gjør jobben sin. På denne måten vil entreprenører i lengden se at det lønner seg at forholdene er gode nok fra starten av, istedet for måtte bygge om brakkeriggen underveis i byggeperioden.

Ronja og Iver i Bravida

Opplever du at brakka eller skifterommet på en arbeidsplass har for dårlig standard, er det derfor veldig viktig å si ifra, f.eks. ved å levere inn rapport om uønsket hendelse (RUH). Det er bedriftens ansvar at dette blir fulgt opp. Blir det ikke ordnet opp, ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt i bedriften.

Regionalt verneombud

Opplever man at brakkeforhold ikke tas på alvor, kan man ta kontakt med fagforeninga, arbeidstilsynet eller regionalt verneombud (RVO) for Trøndelag. Regionalt verneombud heter Curt H. Haglund. Hans oppgave er blant annet å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for alle arbeidstakere innen bygg og anlegg i Trøndelag. RVO kan komme på uanmeldt besøk på byggeplassene, og har myndighet til å stanse arbeidet hvis det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakers liv og helse. Tips hvis du, tillitsvalgt eller verkeombud ikke når fram til ledelsen i bedriften: kontakt bedriftshelsetjenesten og be de komme og vurdere forholdene på arbeidsplassen.

Still krav til oppdragsgiverne!

Det burde vært en selvfølge at ordentlige garderobeforhold var på plass. Allikevel ser vi at det er nødvendig at seriøse bedrifter presiserer dette i sine anbud/kontrakter. Vi oppfordrer alle bedrifter til å gjøre dette, slik at dette ikke blir en konkurransefordel for de som aksepterer dårlige forhold for sine ansatte.

Hittil har vi registrert at disse bedriftene stiller krav om likestilling i sine anbudspapirer:

 

Helene og Julie i Bravida + Emma

Trivsel på jobb?

Flere av de kvinnelige medlemmene vi har snakket med sier heldigvis at de trives på jobb og at de blir godt tatt vare på av kolleger, noe som er veldig godt å høre for oss! Allikevel er det dessverre noen som opplever ubehageligheter, spesielt på «anlegg». Da handler det oftest om nedsettende kommentarer og «stirring». Når dette skjer er det i hovedsak fra menn i andre bransjer, og det er tydelig at de ikke er vant til å jobbe sammen med kvinner på arbeidsplassen.

Emma + Mari i Sønnico

Noen av de som jobber i bedrifter med flere kvinner ser på det som en fordel å ha flere å dele erfaringer med, men vi fikk faktisk flere positive tilbakemeldinger fra de ansatte i de mindre firmaene. Dette var overraskende, og en nyttig erfaring å ta med seg for vår del.

Trykk på bildet for å gå til Arbeidstilsynets temaside om trakassering.

På temamøtet vårt høsten 2019 deltok Liv Beate Eidem fra kvinnenettverket «Kvinner i teknikk og håndverk». Dette er et nettverk for kvinner som jobber eller går på yrkesfag innen Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. Nettverket er basert i Trøndelag, med flere søsternettverk over hele landet. Hovedmålet er å normalisere kvinners plass i byggebransjen og på verkstedene.

Liv Beate la frem resultatet av en spørreundersøkelse de nylig hadde gjennomført blant 400 kvinner i byggebransjen i Trøndelag, der 38 % av de spurte jobbet innenfor elektrobransjen:

 • Ca. 95 % følte seg velkommen på sin arbeidsplass
 • 45 % av de spurte var eneste kvinne på sin arbeidsplass
 • 83 % svarer at arbeidsgiver er «helt ok» eller «flinke» til å se sine kvinnelige ansatte og deres behov
 • 63 % har sett eller opplevd seksuell trakassering på arbeid. 15 % av disse sier det er et gjentakende problem
 • Ca. 25 % av de spurte hadde egne sosiale arrangementer for de kvinnelige på arbeidsplassen
 • Ca. halvparten av de spurte svarer at de tenker å fortsette i yrket til de går av med pensjon
Følg Montørjentene på snap! (trykk på bildet for å forstørre)

For de som opplever trakassering på jobb kan det være vanskelig å ta tak i det selv. Her må du være en god kollega, og bidra til at dette blir slått hardt ned på! Vi ønsker at alle som opplever trakassering på jobb sier ifra til noen, det kan være tillitsvalgt, verneombud, ledelse – hvem som helst du stoler på.

I saker som dette kan også fagforeninga bistå om det er mangel på reaksjon fra firma, verneombud eller entreprenør. Kontaktinformasjon finner du her.

 

Arnljot, Eirin og Gisle i Caverion Trondheim

Klubbarbeid

Det kan virke som om terskelen for å ta på seg verv er litt høyere for kvinner enn for deres mannlige kolleger. Det er synd, for det er gjennom å engasjere seg i klubbarbeid man kan være med å påvirke hvordan hverdagen skal være. Kvinnene møter ofte på problemer våre mannlige medlemmer aldri, eller sjeldnere opplever. I klubber hvor det er engasjerte damer med i styret, blir det mer naturlig å ta opp dette.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på kursene våre (ikke bare tillitsvalgte). Oppdatert oversikt over kommende kurs og arrangementer finner du alltid på fagforeninga.no/aktivitet

Etter runden med våre kvinnelige medlemmer har flere vist interesse for å delta på kurs. Vi ser fram til å møtes!

Anne-Grethe (klubbleder i GK Elektro) + Emma
Liv Malin i Bravida

Hva kan bedriftene og klubbene gjøre?

 • ta jevnlige ringe- og/eller besøksrunder og spør hvordan folk har det
 • legg opp til egne samlinger for de kvinnelige ansatte, på deres premisser
 • oppfordre kvinnelige medlemmer til å delta på kurs og å ta på seg verv
 • pass på at bedriften har rutiner og avtaler som sørger for at det blir uproblematisk å skaffe nødvendig og passende arbeidsklær
 • lag rutiner for hvordan dere skal håndtere saker om trakassering – før det skjer en sak!
 • presisere at dere forutsetter at garderobeforhold på byggeplassene innrettes for både kvinner og menn i alle kontrakter og anbud
 • legge til rette for at småbarnsforeldre som trenger det kan ha fleksibel arbeidstid (se Arbeidsmiljøloven)
 • inngå avtale om at man får opptjent feriepenger for tida man har foreldrepermisjon

Rett som det er ser vi kampanjer for å få flere kvinner til å velge elektrobransjen. Dette støtter vi selvsagt fullt ut – men nå haster det med å gjennomføre tiltakene som trengs for å få kvinnene til å bli!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *