Halvårsmøte i fagforeninga – fokus på kvinner i elektrobransjen

 

Torsdag 24.10.19 arrangerte EFT sitt halvårsmøte på Scandic Lerkendal. Hovedfokuset for dagen var kvinner i elektrobransjen i Trøndelag. Over 60 medlemmer møtte opp, og av disse var det over 20 kvinner. 

Eystein takket av Sandra Åberg Kristiansen for innsatsen.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, Eystein Garberg, åpnet møte og innledet med en kort muntlig halvårsberetning om hva som har skjedd i fagforeninga siden årsmøte. Han benyttet også anledningen til å takke av Sandra Åberg Kristiansen som har vært styremedlem i fagforeninga. Sandra var den første kvinnelige klubblederen i fagforeningas historie, og har gjort en enorm innsats i både Vintervoll og i EFT. Sandra har blitt valgt som ny ungdomsleder i EL og IT Forbundet, som er et 2-årig heltidsverv.

Videre på møtet ble det behandlet budsjett 2020 for fagforeninga. Og Runar Andreas Lein (Bravida) orienterte om forberedelsene til tariffoppgjøret 2020.

 

«Det jeg skulle ha sagt»

Fagforeninga har hatt fokus på kvinner i elektrobransjen over lengre tid, og tidligere i år sendte fagforeninga ut boka «Det jeg skulle ha sagt» til alle kvinnelige medlemmer. Det kom mye positive tilbakemeldinger på dette. Boka er en håndbok mot seksuell trakassering.

Forfatter av boka, Anja Sletteland, besøkte halvårsmøte og holdt et foredrag om temaet seksuell trakassering. Det ble snakket om hva seksuell trakassering er, og at forskjellige folk har forskjellige grenser for hva som er akseptabel oppførsel. Det ble også snakket om hva man bør gjøre for å unngå dette, samt hva man gjør hvis det skulle oppstå. Deltagerne fikk også utfordret seg på hva som er deres grenser på hva som er greit og ikke.

Etter Anja kom Liv Beate Eidem på scenen og orienterte om arbeidet som gjøres i kvinnenettverket «Kvinner i teknikk og håndverk«. Dette er et nettverk for kvinner som jobber eller går på yrkesfag innen Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. Nettverket er basert i Trøndelag, med flere søsternettverk over hele landet. Hovedmålet er å normalisere kvinners plass i byggebransjen og på verkstedene.

Liv Beate presenterte en fersk undersøkelse de hadde gjennomført blant 400 kvinner i byggebransjen i Trøndelag. Her er noen av funnene:

  • Ca. 95 % føles seg velkommen på sin arbeidsplass.
  • 45 % av de spurte var eneste kvinne på sin arbeidsplass.
  • 83 % svarer at arbeidsgiver er «helt ok» eller «flinke» til å se sine kvinnelige ansatte og deres behov.
  • 63 % har sett eller opplevd seksuell trakassering på arbeid. 15 % av disse sier det er et gjentakende problem.
  • Ca. 25 % av de spurte hadde egne sosiale arrangementer for de kvinnelige på arbeidsplassen.
  • Ca. halvparten av de spurte svarer at de tenker å fortsette i yrket til de går av med pensjon.
  • 38 % av de spurte jobber innenfor elektrobransjen.

 

Hvordan er det å være dame i trøndersk elektrobransje?

Heidi, Maria og Tonje fra Caverion var på scenen og fortalte om sine erfaringer fra elektrobransjen. (Foto: Jørn Østvik)

Dette var spørsmålet som ble stilt til våre kvinnelige medlemmer, og som de ble utfordret til å svare på. Nå hadde de sjansen til å si klart i fra hvordan det er til både ledelsen i fagforeninga, ledelsen i EL og IT forbundet og ledelsen i Nelfo Trøndelag. Alle disse var til stede. Og mange benyttet sjansen. Kvinner fra både Vintervoll, Caverion, GK Elektro og Bravida var oppe på scenen og delte sine erfaringer. De hadde heldigvis flest positive historier å dele. De trivdes i jobben og angret ikke på valget om å utdanne seg innen elektrofaget.

Men det er fortsatt en vei å gå for å oppnå full likestilling i bransjen. Ett av punktene flere tok opp er dette med brakkeforhold på anleggsplassene. Her er det fortsatt slik at egen damegarderobe med egen inngang er en sjeldenhet. Enkelte byggeplasser har fått på plass dette, men ikke uten kamp. Dette må bli et krav til alle byggeplasser. Tillitsvalgte i Vintervoll fortalte at bedriften har dette med som et krav i anbudspapirene, og bruker det for å få hovedentreprenør til å ordne skikkelige brakkeforhold.

Et annet forhold som kom opp er arbeidsklær. De fleste bedrifter kjøper fortsatt inn sine arbeidsklær kun i herre-modeller. Dette er også noe tillitsvalgte og bedriftene må ta tak i, slik at det blir enklere for damene å få arbeidsklær som passer.

Emma Finnøy, lærling i Vintervoll og ungdomsrepresentant i styret i EFT, gikk også på scenen og delte sine erfaringer. Hun tok også til orde for å få flere kvinner inn som tillitsvalgte i klubbene. Det er viktig at også den kvinnelige delen av bransjen får en stemme der arbeidsvilkår diskuteres. Både ut i klubbene, i fagforeninga og i EL og IT Forbundet. Emma føler seg heldig som jobber i en bedrift som Vintervoll hvor det er så mange kvinnelige montører og lærlinger. I Vintervoll har de også lykkes med å ha et kvinnelig nettverk innad i bedriften. Det arrangeres sosiale sammenkoster for kvinnene, både i regi av bedriften og klubben.

 

Arbeidsgiverforeningen på besøk

Leder i Nelfo, Therese Eidsaune, var gjest på halvårsmøte og fikk med seg innleggene til alle damene som var på scenen. Hun delte også sine erfaringer som en av få kvinner i Nelfo-systemet. Nelfo er også positive til å få flere kvinner inn i bransjen vår og jobber ut mot bedriftene for å tilrettelegge for dette. Nelfo ønsker også at flere damer videreutdanner seg til å ble prosjektledere og bedriftsledere.

Til slutt kom Monica Derbakk fra ledelsen i EL og IT Forbundet. Hun snakket om hva forbundet har jobbet med for å øke kvinneandelen. Dette har vært et stort fokus for forbundet i flere år.

 

Vervepremier

Som alltid på årsmøte og halvårsmøter trekker fagforeninga ut vervepremier til 8 heldige vinnere. Det trekkes blant alle som har vervet medlemmer siden sist møte. Vinnerne får et gavekort på 1000 kr.

Vinner av vervepremie, Tomas Dybdahl fra GK Elektro.
Vinner av vervepremie, Christian Kammen fra Elteam.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *