Lønnsundersøkelsen 2018

Fagforeninga har kartlagt lønns- og pensjonsvilkår til 1000 trønderske elektrofagarbeidere!

Det sentrale oppgjøret ble godkjent i slutten av april, og det betyr at startskuddet for lokale forhandlinger i klubbene har gått!

Les fagforeningas oppskrift på hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. 

Det viktigste hjelpemidlet i lokale forhandlinger (i tillegg til en samstemt og solid klubb), er kjennskap til lønnsnivået i bransjen.

Det er en naturlig oppgave for fagforeninga å bidra med dette. Vi skal knytte klubbene tettere sammen, på tvers av grensene som firmaene setter. Gjennom samarbeid og utveksling av avtaler får vi løftet hele bransjen.

Vi har mange eksempler på at klubber uten tilknytning til fagforeninga plutselig finner ut at de har havnet langt etter resten av bransjen lønnsmessig.

Vi har kartlagt lønna i 28 klubber, med totalt 1000 trønderske elektrofagarbeidere. 

Klubblederne som har svart på undersøkelsen vår har fått full tilgang til opplysningene, og de viktigste tallene er utsendt på epost til medlemmene våre. Her presenterer vi et sammendrag.

Blant de 1000 elektroarbeiderne vi har fått opplysninger fra, er snittlønna 249,31 kr/t + fagarbeidertillegg.

Fagarbeidertillegget er et personlig tillegg som bestemmes av hvor lenge du har hatt fagbrevet. Det starter på 4,21 kr/t for nyutdannede og øker i flere trinn opp til 12,62 kr/t hvis du har hatt fagbrev i 11 år.

I snitt er fagarbeidertillegget blant våre medlemmer i Trøndelag 10,40 kr/t.

Hvis vi inkluderer fagarbeidertillegget, blir den reelle snittlønna 259,71 kr/t (årslønn: 506 441 kr) 

I tillegg kommer overtid, samt tillegg for utenbysarbeid, arbeid i høyden, bastillegg osv.

Noen bedrifter har bonusordninger. En bonus er alt for usikker til å regnes som en del av lønna, og holdes derfor utenom. Vi anbefaler å bytte bort en bonusavtale med høyere fastlønn. 

Akkordarbeid holdes også utenom denne statistikken. På akkordanlegg i 2017 var snittlønna 281 kr/t + fagarbeidertillegg (12,8% høyere enn fastlønna).

Pensjon

Flere og flere klubber viser interesse for tjenestepensjonsordningen i bedriften. Dette er penger som bedriften betaler inn til den enkeltes konto hos et forsikringsselskap, som senere skal tas ut som pensjon. Det er mange forskjellige ordninger: alt fra minimumskravet som er 2% av lønn over 1G (grunnbeløpet i Folketrygden, ca. 93 500 kr) til den beste ordningen man kan ha: 7% av lønn fra første krone!

En minimumsordning vil gi en innbetaling på cirka 7 000 kr i året, mens en 7%-ordning fra første krone vil gi en årlig innbetaling på cirka 35 000 kr.

Det gjennomsnittlige pensjonsinnskuddet hos bedriftene vi har undersøkt er 14 184 kr i året. 

Husk at dere kan forhandle dere frem til bedre pensjonsordninger i bedriften! Ordningen skal gjelde for hele bedriften, så i praksis kan dette være enklere i lokale bedrifter enn i konsernbedrifter.

Betaling for helligdager samt 1. og 17. mai

Ansatte i bedrifter med tariffavtale skal ha betaling på alle helligdager som faller på en hverdag. I «beste fall» kan det være snakk om 10 dager i løpet av et år. Tariffavtalen åpner for å betale vanlig lønn, snittlønn eller man kan beregne en egen sats for disse dagene.

Vi ser at i klubbene som har avtalt utregning av en egen sats, tjener de ansatte mellom 960 kr og 4385 kr mer i løpet av et år (med 10 «røddager»), enn om man bruker snittlønna i bedriften.

Sentrale forhandlinger

Det sentrale oppgjøret gav alle ansatte i bedrifter med tariffavtale et generelt tillegg på 1,30 kr/t fra 1. april 2018. Dette må dere passe på at dere får.

Lokale forhandlinger

Nå er det på tide å begynne med lokale forhandlinger mellom klubben og bedriften. Dette skal normalt være avsluttet innen 15. september (men avtalen skal gjelde fra 1.5.18). Hvis dere ikke allerede har gjort det, må dere derfor snarest ta et klubbmøte for å diskutere dette.

Les fagforeningas oppskrift på hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. 

Nelfo (organisasjonen til bedriftene) har gått ut med info om at det ikke er lokale forhandlinger. Det er selvsagt bare tull.

I det sentrale oppgjøret ble LO og NHO enige om at man skal forvente en gjennomsnittlig lokal lønnsøkning på 1,2%. For våre medlemmer betyr dette omtrent 3 kr/t, pluss det sentrale tillegget. I tillegg må dere ta hensyn til hvordan dere ligger an i forhold til andre bedrifter.

Som alltid: hvis dere skal oppnå forbedringer må dere engasjere dere i klubbarbeidet. Snakk om temaet, møt opp på klubbmøter, foreslå krav og forbedringer i den lokale lønnsavtalen og gjør en innsats for at alle i bedriften er organisert.

Lykke til med lokale forhandlinger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *