Forholdet til fagforeninga

På denne siden kan du lese om hvilke møter og aktiviteter det er i fagforeninga. Hva fagforeninga forventer av klubben, og hva klubben kan forvente av fagforeninga.

Videre kan du lese om:

 

Klubblederkonferanser

Fagforeninga arrangerer Klubblederkonferanser 3-4 ganger i året. Her er det ønskelig at både klubbledere og nestledere fra hver klubb stiller.

Klubblederkonferansene er arenaen hvor tillitsvalgte kan møtes på tvers av bedriftene for å diskutere felles problemstillinger og utfordringer, samt lære av hverandre. Her vil også fagforeninga komme med informasjon som er aktuell for klubbene.

Noen av temaene på Klubblederkonferansene er

Klubblederkonferanse på Nygaardsvoldheimen 2017
 • Status i klubbene
 • Inntak av lærlinger
 • Lokale forhandlinger
 • Tariffoppgjør
 • Tolkning av bestemmelsene i LOK
 • Info fra fagforeninga

Fagforeninga oppfordrer klubbene til å komme med forslag til tema til disse konferansene.

Følg med på www.fagforeninga.no/aktivitet for når klubblederkonferansene er.

 

Årsmøte og halvårsmøte i fagforeninga

Årsmøte i fagforeninga holdes normalt i løpet av mars måned. Årsmøte blir avholdt etter arbeidstid kl 16.00. Deltagerne inviteres til å komme litt tidligere og får servert middag. Møte er normalt ferdig før kl 19.30.

Årsmøte i fagforeninga 2018

Representanter fra alle klubbene i fagforeninga har møterett på årsmøte. Hvor mange representanter klubben har bestemmes av antallet medlemmer. Se fagforeningas vedtekter punkt 2.3. Alle medlemmer er velkomne på årsmøte.

Årsmøte er fagforeningas høyeste organ og foretar blant annet valg av leder og styret, vedtar årsberetning og regnskap.

Halvårsmøte (representantskapsmøte) avholdes normalt i løpet av november. På dette møte vedtas budsjettet for neste år, i tillegg til eventuelle innkommende saker. Fagforeninga har som regel en ekstern gjest på disse møtene som informerer om et aktuelt tema. Klubbene har samme representasjon på dette møtet som på årsmøtet.

 

Melding om valg og medlemmer

Fagforeninga er avhengig av tilbakemeldinger fra klubbene om medlemmer og verv, slik at medlemssystemet er mest mulig oppdatert. Det er ikke noen automatikk i at fagforeninga får beskjed om at folk bytter bedrift, slutter, blir permittert eller tar på seg verv. Derfor anbefaler vi at klubbleder jevnlig går gjennom opplysningene på «min side» på EL og IT sine sider.

Fagforeninga ønsker tilbakemelding på:

 • Valg etter årsmøte i klubben
 • Lærlinger som har blitt montører
 • Ny medlemmer i klubben
 • Nyansatte som er medlem fra før
 • Medlemmer som slutter i bedriften (og gjerne hvor de har ny jobb)
 • Medlemmer som er ute i permisjon (fødsel, utdanning, militær osv)
 • Medlemmer som er permittert
 • Medlemmer som har blitt funksjonærer

Her er en oversikt over de forskjellige medlemsstatusene i EL og IT Forbundet: fagforeninga.no/medlemsstatus

Alle opplysningene skal sendes til kontakt@fagforeninga.no

 

Verv i fagforeninga

Alle medlemmene i fagforeninga kan stille seg disponible til verv i fagforeninga. Det er årsmøte som velger styremedlemmene. Styret består av leder, nestleder, 7 styremedlemmer med vara, samt én ungdomsrepresentant med vara.

I tillegg til dette nedsetter fagforeninga et Industrielektrikerutvalg, Pensjonistutvalg og et Etter- og videreutdanningsutvalg.

EL og IT Distrikt Trøndelag har et eget ungdomsutvalg bestående av engasjert ungdommer fra installasjon, energi og IKT-miljøet i Trøndelag. Disse velges på årsmøte i EL og IT distrikt Trøndelag.

Fagforeninga har mye aktivitet gjennom året. Vi står på stands, deltar på demonstrasjoner og politiske streiker, støtter streiker hos andre fagforeninger/forbund, oppsøker byggeplasser i Trøndelag og forsøker å avdekke useriøse forhold i bransjen. Det er i hovedsak ansatte de valgte tillitsvalgte i styret som gjør dette, men vi tar gjerne i mot hjelp fra andre medlemmer også. Har man lyst å bidra, er det bare å ta kontakt med fagforeninga.

 

Spørreundersøkelser

Fagforeninga sender innimellom ut spørreundersøkelser til klubblederne. Dette for å hente inn viktig informasjon fra klubbene som fagforeninga og klubbene kan bruke i sitt arbeide.

Undersøkelsene kan dreie seg om lønnsstatistikk, pensjonsordninger i bedriften, bruk av tillitsvalgttid, inntak av lærlinger o.l.

Fagforeninga er avhengig av tilbakemeldinger fra alle klubbene for at denne statistikken skal bli nyttig i videre arbeid. Å svare på disse undersøkelsene er ett av kriteriene i økonomisk støtte til klubbene.

 

Økonomisk støtte til klubbene

Fagforeninga yter økonomisk støtte til klubbene ved medlemsmøter. Støtten går til innkjøp av mat og drikke (ikke alkohol). Satsene vedtas av styret i fagforeninga. Les mer om støtten i fagforeningas vedtekter punkt 3.5. Send inn kopi av utlegg, samt deltagerliste til kontakt@fagforeninga.no for refusjon.

I tillegg betaler fagforeninga ut en årlig støtte til klubbene som oppfyller vedtektenes kriterier. Les mer om kriteriene og støtten i fagforeningas vedtekter.