Klubbarbeid

Disse sidene er laget til hjelp for deg som tillitsvalgt. Både ferske og erfarne tillitsvalgte kan ha behov for litt oppfriskning av kunnskap. Her kan du lese om en del regler for tillitsvalgte, hvordan man bør jobbe og eksempler på innkallinger, referater og protokoller.

Hvis du lurer på noe er det bare å ta kontakt med fagforeninga på kontakt@fagforeninga.no

 

Tillitsvalgte

Klikk på overskriften for å lese mer om:

 • Antall og valg
 • Tillitsvalgtes arbeidsforhold
 • Lønn
 • Skolering
 • Frikjøp til verv i fagforening/forbund
 • Tillitsvalgtes oppgaver

Møter i klubben

Klikk på overskriften for å lese mer om:

 • Årsmøte
 • Klubbmøte
 • Styremøter
 • Møte med nyansatte
 • Møter i arbeidstiden

Møter med bedriften

Klikk på overskriften for å lese mer om:

 • Drøftelsesmøter
 • Forhandlingsmøter
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Ansatterepresentanter i styret

Lønnsforhandlinger

Klikk på overskriften for å lese mer om:

 • Lokal lønnsavtale, hva er det?
 • Når kan vi forhandle på lønnsavtalen?
 • Forberedelse til lønnsforhandling
 • Gjennomføring av forhandlinger
 • Eksempel på lønnsavtale
 • Innplassering i lønnsavtalen
 • Andre særavtaler
 • Begreper rundt lønnsoppgjør

Forholdet til fagforeninga

Klikk på overskriften for å lese mer om:

 • Klubblederkonferanser
 • Årsmøte og halvårsmøte i fagforeninga
 • Melding om valg og medlemmer
 • Verv i fagforeninga
 • Spørreundersøkelser
 • Økonomisk støtte til klubbene

 

 

Skjema for kartlegging av klubber.