Klubbarbeid

Disse sidene er laget til hjelp for deg som tillitsvalgt. Både ferske og erfarne tillitsvalgte kan ha behov for litt oppfriskning av kunnskap. Her kan du lese om en del regler for tillitsvalgte, hvordan man bør jobbe og eksempler på innkallinger, referater og protokoller.

Hvis du lurer på noe er det bare å ta kontakt med fagforeninga på kontakt@fagforeninga.no

Tillitsvalgte

 • Antall og valg
 • Tillitsvalgtes arbeidsforhold
 • Lønn
 • Skolering
 • Frikjøp til verv i fagforening/forbund
 • Tillitsvalgtes oppgaver

Møter i klubben

 • Årsmøte
 • Klubbmøte
 • Styremøter
 • Møte med nyansatte
 • Møter i arbeidstiden

Møter med bedriften

 • Drøftelsesmøter
 • Forhandlingsmøter
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Ansatterepresentanter i styret

Lønnsforhandlinger

 • Lokal lønnsavtale, hva er det?
 • Når kan vi forhandle på lønnsavtalen?
 • Forberedelse til lønnsforhandling
 • Gjennomføring av forhandlinger
 • Eksempel på lønnsavtale
 • Innplassering i lønnsavtalen
 • Andre særavtaler

Forholdet til fagforeninga

 • Klubblederkonferanser
 • Årsmøte og halvårsmøte i fagforeninga
 • Melding om valg og medlemmer
 • Verv i fagforeninga
 • Spørreundersøkelser
 • Økonomisk støtte til klubbene

 

 

Skjema for kartlegging av klubber.