Endringer i loven om prøvetid i arbeidskontrakter

Fra 1. juli 2024 endres Arbeidsmiljøloven med en presisering om prøvetid. Som betyr at bedrifter ikke kan gi prøvetid til lærlinger som fortsetter som montører.

Fagforeninga har erfart at en del bedrifter som gir lærlinger fast ansettelse som montør etter læretiden, gir disse arbeidskontrakter med 6 måneders prøvetid. Fagforeninga har hele tiden argumenter for at dette ikke er i henhold til formålet i loven.

Men fra 1. juli 2024 kommer det er en presisering i loven som tydeliggjør dette. Den nye teksten i AML §15-6 femte ledd blir: «Det kan ikke avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.»

Dette presiserer at det ikke er lov å avtale prøvetid for lærlinger som fortsetter som montører i samme bedrift.
Vi ber tillitsvalgte om å følge opp i egen bedrift, og sørger for at bestemmelser om prøvetid ikke står i arbeidskontraktene til lærlinger som får fortsette som montør. Det samme gjelder også for folk som har først vært ansatt midlertidig, og så får fast stilling.

Les mer på fagforeningas infoside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *