Prøvetid etter endt læretid

 

Det kommer fra tid til annen spørsmål om det er riktig at lærlinger som får tilbud om fast stilling etter endt læretid skal ha 6 mnd prøvetid. Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag mener NEI, det skal de ikke ha.

 

Bestemmelsen om prøvetid reguleres i Arbeidsmiljølovens § 15-6. Formålet med prøvetiden er at arbeidsgiveren i en begrenset tidsperiode skal få anledning til å vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. Dette formålet skal allerede være oppnådd etter 2,5 år i bedriften som lærling. Den praktiske hovedregelen er at prøvetid benyttes ved nyansettelser. Å gi en lærling fast stilling, vil vi ikke karakterisere som en nyansettelse i denne sammenheng. Lærling skal også beholde ansienniteten fra læretidens begynnelse, ref LOK § 2.

Generelt er det slik at prøvetid må være skriftlig avtalt for at det skal være gyldig. For å kunne si opp noen etter § 15-6 må det være saklig begrunnet i henhold til tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Det er altså en mye snevrere grunnlag for oppsigelse enn oppsigelse etter § 15-7. Det betyr at man ikke kan si opp noen etter § 15-6 på grunn av en generell nedbemanning. Men samtidig stiller prøvetidsreglene strenge krav til opplæring og oppfølging fra bedriftens side. Ved en oppsigelse av prøvetidsansatte må arbeidsgiveren dokumentere de forholdene som vurderingen av arbeidstakerens egnethet er bygget på. Dokumentasjonen må kunne gi domstolene en reell mulighet til å etterprøve arbeidsgivers vurderinger.