Våre krav til tariffoppgjøret 2022

I april 2022 skal EL og IT Forbundet forhandle med Nelfo om endringer i tariffavtalen vår. Det er lenge siden sist det var så stor enighet om hva vi skal kreve!

Først litt «tariffoppgjør for dummies» 🙂

 • I partallsår (2020, 2022) er det hovedoppgjør, der EL og IT Forbundet forhandler med Nelfo (bedriftenes organisasjon) om forandringer i tariffavtalen vår (LOK).
 • I oddetallsår (2019, 2021) er det mellomoppgjør, der lønna og andre satser i tariffavtalen oppjusteres automatisk.

Veien fram til hovedoppgjør, i korte trekk:

 1. Klubbene sender inn sine forslag til fagforeninga
 2. Styret i fagforeninga behandler saken og sender forslag videre inn til EL og IT Forbundet
 3. 100 tillitsvalgte fra hele landet møtes på landstariffkonferansen, for å diskutere krav og prioriteringer, samt velge forhandlingsutvalg
 4. Forhandlingsutvalget overtar ansvaret for kravene og jobber videre med disse fram mot forhandlingene (siste uka i april)

Årets landstariffkonferanse var på Lillehammer i slutten av oktober. Les Nettverk sin artikkel fra konferansen.

Deltakerne fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag var
(bak f.v.): Lars Roar Mjøen (ansatt EFT), Runar Andreas Lein (Bravida), Kim Olav Johansen (nestleder EFT), Fredrik Hermann (Caverion Nord-Trøndelag), Kristian Hammernes (Caverion Trondheim, observatør), Runar Bu Karlsen (Fjeldseth), Tor Inge Nordbotten (Vintervoll), Even Karlsen (Elman, observatør), Sindre Reppen (NTE Elektro Levanger)
(foran f. v.): Ole Andreas Heitlo (Aker Solutons), Camilla Johansen (NTE Elektro Trondheim), Anne-Grethe Lehn (GK Elektro), Kristine Elda (Nyvold Installasjon), Torstein Johansen (EL og IT Trøndelag) og Eystein Garberg (leder EFT).

Det var stor enighet blant deltakerne om at vi må prioritere reisetid denne gangen. Både den daglige reisetiden (20 min/20 km – regulert i §3H) og reisetiden til/fra anlegg utenbys (regulert i §9 E og F). Eystein ble valgt inn i forhandlingsutvalget.

Dagens bestemmelse om reisetid og mønstring (oppmøte) er krevende å forstå. Heldigvis har vi laget et godt hjelpemiddel!

Tekst vi ønsker fjernet er gjennomstreket. Ny tekst vi ønsker å få inn er understreket.

Konferansens krav til endringer i §3H: 

 • Mønstring skal skje direkte på bedriften, uansett avlønningsform, med mindre annet er bestemt avtalt mellom partene på bedriften.
 • Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet (utenfor bedriften) til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 20 km hver vei ved bruk av bil, eller 20 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel. Reisetid inngår i arbeidstiden og betales med normal lønn. (§§3A+3C+3E)
 • Bedriften kan beslutte Partene på bedriften kan avtale å sette opp fellestransporter. I slike tilfeller er oppmøte bedriften. I den enkelte bedrift kan man inngå avtale om annet oppmøtested. Oppmøtetid er på bedriften tidligst 20 minutter før arbeidstidens begynnelse.

Konferansens krav til endringer i §9: 

 • Ved oppstart og avslutning av Ved reise til og fra anlegg betales reiseutgiftene etter regning, med hjemstedet som utgangspunkt. Reiser skal skje på en for begge parter rimeligste/ og hensiktsmessige måte. Reiser i forbindelse med oppstarting og avslutning av anlegg betales iht. Landsoverenskomstens § 3 A og tillegges akkorden. Reiser til og fra anlegg betales med ordinær lønn (§ 3A+C+E). Reisemåte og tidspunkt for reisen skal avtales på forhånd med ansvarlig leder.
 • Reisetiden mellom anleggs sted og hjemsted påføres timelisten med angivelse av den aktuelle tid og betales etter § 3 A med ordinær lønn (§ 3A+C+E). Reise utover ordinær arbeidstid og på fridager med tillegg etter § 8. Reiser på disse dager skal så vidt mulig unngås. Reisetid betales for reiser ved anleggets oppstart og avslutning, samt ved jul, påske, pinse og sommerferie.

Målet med kravene våre er å begrense normalarbeidsdagens lengde. I dag får de fleste betalt for 7,5 timer, mens arbeidsdagen i virkeligheten kan være 8 t og 40 min. (0,5 t ubetalt lunsj + 20 minutter før og etter jobb). I tillegg mener vi at all reisetid til og fra utenbys oppdrag skal betales, siden det er bedriften som velger å ta på seg oppdrag langt borte.

På tariffkonferansen til energimiljøet ble det også vedtatt krav om betalt reisetid.

Heismontørenes Fagforening ønsker også å styrke sin avtale om reisetid (selv om de har gode særavtaler som gjør at dette ikke er noe problem i praksis for dem…)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *