Bli yrkesfaglærer

NTNU tilbyr Yrkesfaglærerutdanning 

For at opplæringen i videregående skole skal bli mest mulig praktisk og relevant, er det viktig at de fleste yrkesfaglærerne har fagarbeiderbakgrunn. Treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) er den kjappeste veien til yrkesfaglærerkompetanse for fagarbeidere. For dem som ønsker å undervise/lede opplæring i skolen, på arbeidsplasser eller på opplæringskontor, er dette det mest målrettede studiet. Så langt har alle kvalifiserte søkere fått tilbud om plass.

For to år siden pratet Fagforeninga med Ramyar Baban, som går på studiet. Kilkk på bildet for å lese intervjuet!

Studér hjemmefra!

Dette er et studium for hele landet, som har hatt studenter fra 17 fylker. Studiet er samlingsbasert med kun tre ukesamlinger per semester. Praksis kan tas på hjemstedet hvis praksisplass kan skaffes. Du kan også søke om å få ta eksamen på hjemstedet. Treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) ved NTNU er et godt tilbud for deg som må kombinere jobb og studier, og som har den nødvendige arbeidskapasiteten. Vi anbefaler redusert stillingsprosent i studietida.

En nasjonal kartlegging har vist at Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon er de utdanningsprogrammene i videregående opplæring der det er størst behov for nytilsettinger. Oppsummeringen finnes i rapporten Fram i lyset, www.ntnu.no/studier/byrk

MULIGHET FOR REKRUTTERINGSSTIPEND PÅ 220.000 kr.

Mange fagarbeidere tenker nok at det å starte på en lærerutdanning og ende opp i et nytt yrke, er et stort sprang. Nå er det kommet en ny stipendmulighet som kan gjøre det lettere å ta dette spranget. Fagarbeidere som tar treårig yrkesfaglærerutdanning, og som innvilges stipend, får 220.000 kr. Hvis du er interessert i stipend, ta kontakt med din fylkeskommune. Det er fylkeskommunene som kan søke på dette stipendet. Oversikt over kontaktpersoner i fylkeskommunene finner du på www.ntnu.no/studier/byrk

Søknad: www.samordnaopptak.no (åpen for søknader fra 1. februar)

Søknadsfrister:

For dem som ikke har generell studiekompetanse:   1. mars
For dem som har generell studiekompetanse:           15. april

Hvis du ikke rekker søknadsfristen, bør du søke uansett, for så langt har opptakskontoret behandlet alle søknader som kommer innen 15. april.

Ta gjerne kontakt med Jarle dersom du har spørsmål: 

Jarle Landro
rådgiver/koordinator for yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved NTNU
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
NTNU, Institutt for lærerutdanning
7491 Trondheim
Tel. 908 62 918

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *