Protokoller Akkord

Administrativ tid
Akkord vs Fastlønn – Tilrettelegging for akkord
Akkord vs Fastlønn – Kontraktsforhold ingen betydning
Akkord vs Fastlønn – Må avtales før arbeidet starter
Akkord vs Fastlønn – Ingen av partene kan hindre at det jobbes akkord
Akkord vs Fastlønn – Ingen av partene kan hindre at det jobbes akkord 2
Akkord vs Fastlønn – Må avtales før arbeidet starter 2
Akkordetterskudd til innleide
Pos. 155 – Avtale ved uegnet arbeid
Akkord vs Fastlønn – Fastlønn ved uegnet arbeid
Utbetaling av akkord
Akkordetterskudd til innleide 2
Akkordetterskudd – Bedriften kan ikke holde tilbake akkordetterskudd
Avtalepriser – Avslutningskloss i betong
Priser – Brannmelder, brannkabel og medgått materiell
Dagtid – Dagtid på større anlegg (Vintervoll)
Dagtid på reise og punktakkord
Uproduktiv tid – Definisjon fra 2006 mellom partene
Demontering / riving generelt
Demontering kabelstige
Demontering / remontering kabelstige
07-avtale – Ettermontering av raster på lysarmatur
Fellesrydding og jobbrekvisisjoner betales med medgått tid
Fellestransport – Bedriften er mønstringssted
Force majure ved strømbrudd
Akkordforskudd – Skal være minst 75 %
Akkordforskudd til alle
07-avtale – Himlingsplater, gulvplater m.m.
Høydetillegg – bru med stag
Høydetillegg
07-avtale – Innstøping av bokser skal avtaler, fett&børst er inkludert i prisen
Kabel på lysarmatur – skal betales hvis den ikke ligger løst
Kabelstige på felles oppheng – Ikke reduksjon i pris
Kobling i tavle – betales med 360.05
Kontunitetsmåling – Skal avtales hvis merarbeid
Lift – betaling for liftkjøring og høydetillegg
Lift – Betaling for liftkjøring
Meisling skal betales
Mengdeberegning
mindre-utvidelse
maler-og-ror-over-himling
maling-ma-skje-ute-i-felten
oppmaling-og-utfylling-av-skjema
oppretting-timelsiter
provstrom-egen-skjoteleding
provetrekking-betales
punkt-eller-liste
punkt
punkt2
punkt3
punkt4
punkt5
punkt6
reduksjon-store-mengder
reduksjon-store-mengder2
reduksjon-tunnel-ren-tunnel
reduksjon-tunnel
reduksjon-og-tillegg-tunnel
redusjon-spredenett
reisetid1
reisetid2
retur-er-dagtid
sammenligningspris
sette-bort-kanalmont-til-andre-fag-ikke-lov
spiker-skjult-betong
spikerslag
stovsuging
svakstromskabel-flere-stripset-samtidig
teknikker
testing-teledata
tillegg-pa-kabelpris
tillegg-pa-kabelpris2
tillegg-pa-takboks-pa-betong-ikke-godkjent
tilleggsarbeid-pa-slutten
timelister-godkjent-ved-utbetaling
timelister-flere
timelister-retting
ufagmessig-arbeid-tilbakebetaling-siste-setning
utbetaling-frister
utbetaling-frister2
utbetaling-frister3
utbetaling-frister4
utbetaling
utsortering
utsortering
2
veggkanal-konsoll
ventilasjonsrom-12-innventartillegg