Vi trenger kandidater til prøvenemdene våre!

 

Har du lyst til å være med å kvalitetssikre fagene våre? Vi trenger kandidater til Automatiseringsfaget, Elektrikerfaget, Elektroreparatørfaget og Telekommunikasjonsmontørfaget. Les mer om hva dette innebærer.

Det er Fylkeskommunen som i løpet av 2023 skal oppnevne nye medlemmer til prøvenemdene i Trøndelag for perioden fra 1.1.2024 til 31.12.2027. Fylket forespør LO og EL og IT om å skaffe gode kandidater. Vi trenger tilbakemelding fra medlemmer som er interessert i å være med og kvalitetssikre utdanningen i fagene våre.

Hvilke kandidater trenger vi?

Prøvenemdsmedlemmer skal ha formell faglig kompetanse innenfor fagområdet (fagbrev), og så langt det er mulig, ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget.

De som foreslås må være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet. Det er også viktig at vervet som prøvenemdsmedlem er avklart med den enkeltes arbeidsgiver. Det står i tariffavtalen vår (§6 punkt 4) at partene skal legge til rette for at medlemmer kan ta verv i prøvenemdene.

Hva innebærer det å være prøvenemdsmedlem?

Som prøvenemdsmedlem spiller du en viktig rolle i å kvalitetssikre fagene våre. I tillegg er det et kvalitetsstempel for bedriften å ha ansatte i prøvenemd.

Tidsbruken i vervet vil variere gjennom året. Det er i perioden november og frem til påske at det er mest å gjøre. Man får som regel 1-2 fagprøver hver måned man skal være sensor for.

I snitt går det med 1,5 – 2 dager for hver fagprøve.

Jobben til en sensor på fagprøve er;

 • Oppstartsdag (ofte en onsdag). Tar ca. 3 timer.
  • Sensorer leverer ut oppgavene og gjennomgår disse
  • Går gjennom sjekkliste for fagprøven
  • Gjennomgår dokumenter
  • Gjennomgår forventninger til deloppgavene på fagprøven
 • Gjennomgang av dokumentasjon. Tar ca. 1 time.
  • Lærlingen har 2 dagers frist til å levere all dokumentasjon før det praktiske
  • Sensorene gjennomgår dokumentasjonen og gir tilbakemelding til lærlingen
 • Besøk underveis. Tar ca. 1 time.
  • I løpet av uka hvor lærlingen jobber med det praktiske bør sensor innom for å se på arbeidet underveis. 
 • Sensurering. (Ofte fredager) Tar ca. én dag.
  • Når fagprøven er ferdig, skal 2 prøvenemdsmedlemmer sensurere fagprøven.
  • Som regel tar man 2 fagprøver samme dag, slik at hele dagen går med.

Når man blir prøvenemdsmedlem får man kurs fra Fylkeskommunen om hvordan fagprøver skal gjennomføres. Som fersk prøvenemdsmedlem får man ikke hovedansvaret for fagprøver, men er med som 2. sensor (det skal alltid være 2 sensorer på fagprøver).

Les også info om prøvenemder på Trøndelag fylkeskommune sine sider.

Økonomi

Fylkeskommunen betaler lønn for tiden man bruker som prøvenemdsmedlem, samme lønn som man har i bedriften. I tillegg betales det et sensorhonorar på 1500 kr per fagprøve. Bedriftene har ikke noe kostnad med at ansatte har et slikt offentlig verv.

Erfaringer

Erfaringene fra våre medlemmer i prøvenemdene er meget positive. Det er et interessant verv som gjør at man holder seg oppdatert i faget sitt. I tillegg møter man mange spennende folk på veien. 

Har du lyst å bli med i prøvenemda? Ta kontakt med fagforeninga.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *