Nye læreplaner fra høsten 2022 – tilsynsansvarlige må følge opp

9.-10. juni arrangerte fagforeninga konferanse for alle tilsynsansvarlige for lærlinger. I tillegg var det med representanter for lærlinger i bedriftene. Det ble totalt 30 deltagere fra 22 forskjellige bedrifter.

Hovedtema på konferansen var de nye læreplanene som blir gjeldende fra 1. august 2022. Disse skal de lærlingene som blir tatt inn i år følge.

Konferansen hadde besøk av Are Solli fra EL og IT Forbundet sentralt, som har vært med i arbeidet med å utvikle de nye læreplanene. I tillegg hadde konferansen besøk fra Nina Elgåen Olsen fra Trøndelag Fylkeskommune og Hugo Sand fra SEOS (opplæringskontoret sør i fylket).

 

Intern plan for opplæring

På konferansen ble vi enige om at alle tilsynsansvarlige må ta tak i «Intern plan for opplæring» i bedriften. Alle bedrifter skal ha dette. Med de nye læreplanene som kommer, er dette en fin mulighet til å gjennomgå og revidere denne planen.

En intern opplæringsplan er en plan bedriften, i samarbeid med tilsynsansvarlig, utvikler som viser hvordan bedriften vil gi opplæring i kompetansemålene i læreplanen. Den interne opplæringsplanen skal med andre ord ikke erstatte læreplanen i faget, men synliggjøre hvordan den enkelte bedrift vil jobbe med opplæring.

I arbeidet med å planlegge opplæring må bedriften ta utgangspunkt i den kompetansen lærlingene har med seg fra skolen. Å kjenne innholdet i læreplanene fra vg1 og vg2 er en forutsetning for å lage en god opplæringsplan.

Ta kontakt med opplæringskontoret (SEOS, Efont, Midtnorsk opplæring osv.) om dere trenger hjelp med å utforme en intern plan for opplæring.

 

Nye læreplaner

Her finner dere de nye læreplanene for:

Her finner dere oversikt over alle fagene innen Elektro og datateknologi. Utdanningsprogrammet er noe endret, og det har kommet til nye fag som Låssmedfaget, Optronikerfaget, Dronefag og Kulde- og varmepumpeteknikkfaget.

 

Rettigheter og plikter for tilsynsansvarlig for lærlinger

På konferansen gikk vi gjennom rettighetene og pliktene til tilsynsansvarlige. Det står i Opplæringslovens §4-7 at en eller flere representanter for arbeidstakerne skal, sammen med faglig leder, påse at bedriften følger sine plikter i henhold til lov og avtaleverk om opplæring.

I tillegg har tariffavtalen vår mer utfyllende bestemmelser om tilsynsansvarlig i LOK §6. Her står det blant annet at tilsynsansvarlig for lærlinger skal få nødvendig tid til å følge opp lærlingen i samarbeid med faglig leder. Hva som er nødvendig tid vil variere fra bedrift til bedrift.

 

Husk: Lærlinger må læres opp til å bli dyktige fagarbeidere og engasjerte samfunnsborgere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *