Fagforeninga støtter heismontørene i Schindler

Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag vedtok på ekstraordinært representantskapsmøte den 18.12.20 å bevilge 300 000 kr til heismontørene i Schindler i kampen mot fagforeningsknusing.

Etter at Schindler-konsernet fikk nye (finske) eiere, har behandlingen av ansatte og deres tillitsvalgte gått helt feil vei. Ledelsen har gått bort i fra samarbeidet med tillitsvalgte og kjører på med ei hard linje. Konflikten eskalerte i sommer da ledelsen valgte å bryte inngåtte avtaler med klubben, og innførte elektroniske verktøy som blant annet dobbeltfakturerte kundene. Dette gjorde at alle medlemmene ble forbannet og viste sin misnøye. Ansatte nektet å levere timer elektronisk, men heller på papir. Bedriften svarte med å nekte å utbetale lønn. Saken havnet til slutt i Arbeidsretten, der både bedriften og ansatte ble dømt for ulovlige aksjoner.

Etter dette svarte bedriften med å gå til avskjedigelse av EL og IT-tillitsvalgt Alexander Jordnes. De har i tillegg gitt oppsigelse til FLT-tillitsvalgt for mellomlederne fordi vedkommende var kritisk til måte ledelsen holdt på.

Dette gjør ledelsen i Schindler med full støtte fra NHO! NHO har åpnet sitt kampfond 8000 millioner kroner for å hjelpe bedriften med å knuse én av Norges sterkeste fagforeninger. Dette kan ikke Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag sitte stille å se på.

Noen av deltagerne på representantskapsmøte på Teams.

Vi støtter Heismontørenes fagforenings kamp mot denne fagforeningsknusingen fullt ut. Styret i fagforeninga hadde i utgangspunktet foreslått en støtte på 200 000 kr, men deltagerne på representantskapsmøte ville det annerledes. Det kom flere forslag om økning, og møtet landet til slutt på å åpne vårt kampfond med å bevilge 300 000 kr. I tillegg vil vi støtte alle markeringer og demonstrasjoner som måtte komme, samt på et senere tidspunkt vurdere å bevilge mer penger hvis det blir nødvendig.

Ikke nok med at fagforeninga bevilger midler i kampen. Også tillitsvalgte og medlemmer i klubbene ser hvor viktig denne kampen er. Klubbene i Bravida og Caverion Trondheim har bevilget 10 000 kr hver til heismontørene i støtte. Denne kampen skal vinnes!

Ler mer om Schindlerkonflikten på Heismontørenes fagforenings hjemmeside.

Elektroarbeidernes fagforening har et kampfond på 13 millioner kroner. Sist gang det var storstreik i EL og IT for våre medlemmer i fagforeninga var i 1996 da vi streiket i 8 uker for bedre bestemmelser om etter- og videreutdanning. Den gang hadde ikke fagforeninga noe kampfond og måtte låne 1 million kroner fra Siemens-klubben for å ha råd til å betale ut ekstra streikestøtte. Etter det bestemte fagforeninga seg for å bygge opp et eget kampfond.

Etter dette har fagforeninga kun brukt kampfondet til å støtte de streikende i Dormakaba sin kamp om å få til tariffavtale i bedriften. Dette var i 2016. I tillegg er det bevilget noe støtte til andre konflikter opp gjennom årene.

Nå har altså fagforeninga vedtatt å åpne kampfondet igjen for å hjelpe våre kamerater i Schindler til å bekjempe ledelsen i bedriften og NHO. Det de driver med er fagforeningsknusing av verste sort. Det kan vi ikke finne oss i!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *