Enighet i mekling – Nå skal medlemmene bestemme

Noen timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom EL og IT Forbundet og Nelfo. Nå skal medlemmene bestemme om resultatet er godt nok eller ikke. Resultatet skal ut på avstemning. 

Fagforeninga kommer med mer detaljert informasjon om resultatet etter hvert, samt en vurdering/anbefaling fra styret i fagforeninga. Samt mer informasjon om hvordan medlemmene skal stemme på resultatet i det vi kaller for uravstemning.

Fagforeninga skal ha styremøte på mandag 28. september for å diskutere resultatet. Det vil bli kalt inn til tillitsvalgtkonferanse samme dag for å orientere klubbene.

Det vi vet om resultatet til nå er:

  • Tillitsvalgtes mulighet til å forhandle lønn lokalt i bedriftene styrkes.
  • Innstramminger i bruken av innleid arbeidskraft. Det er nå slått fast at ved innleie av arbeidskraft skal dette som hovedregel skje fra andre produksjonsbedrifter og ikke bemanningsbyråer.
  • En forpliktelse av bransjen til å sørge for atskilte garderober for alle kjønn på arbeidsplassen.
  • Forbedra vilkår for elektroarbeidere på reiseoppdrag. Det avtalefestes at ved lange arbeidsdager skal deler av spisepausen betales og inngå i arbeidstiden.
  • Det gis et generelt tillegg på 3,10 kr/timen. Ny §3A-lønn er nå 220,73 kr.
  • Akkordtariffen styrkes.
  • Kafeer anses ikke lengre som fullgode spisesteder.
  • Partene er enige om at vi fortsatt ønsker en allmenngjøring av lønnvilkårene i bransjen. Allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtalen betyr at det blir en del av norsk lov, slik at ingen kan lønne en elektroarbeider under 220 kr i timen.

Ta kontakt med fagforeninga om det er noe du lurer på med tariffoppgjøret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *