Elektronisk årsmøte i EFT

Den 13. mai 2020 avholdte fagforeninga et forsinket årsmøte. Møte ble avholdt på videomøtetjenesten Teams med over 60 deltagere. Leder Eystein Garberg, som ble gjenvalgt for 2 nye år, var godt fornøyd med gjennomføringen.

Årsmøte var opprinnelig planlagt til 18. mars på Scandic Lerkendal, men det satte koronasituasjonen en stopper for. Styret i fagforeninga besluttet etterhvert at man kunne gjennomføre et årsmøte på Teams. Fagforeninga hadde opparbeidet seg god erfaring med denne plattformen, etter å ha gjennomført flere tillitsvalgtkonferanser på samme måte.

Årsmøte er fagforeningas høyeste organ. Det er her vi bl.a. velger nytt styre og godkjenner regnskap og budsjett. Det var viktig for styret å kunne «sette strek» for året 2019 og begynne å se fremover. For å gjøre dette måtte årsmøte gjennomføres og nytt styre velges. Styret bestemte å kutte ned dagsorden til det som var nødvendig. Det betydde at innkommende forslag ble utsatt til halvårsmøte til høsten. Kun de mest nødvendige sakene ble satt på dagsorden.

På møtet var det 57 medlemmer til stede i tillegg til 6 observatører og gjester. En av gjestene var journalist i Nettverk, Knut Viggen, som laget en fin artikkel fra møtet.

Årsberetning

Eystein brukte, tradisjon tro, litt tid på årsberetningen. Her går han gjennom mye av aktiviteten som har vært i fagforeninga i perioden. Også i 2019 var aktivitetsnivået høyt. Fagforeninga har fått besøkt mange medlemmer og tillitsvalgte ute på byggeplasser og klubbmøter. Det har blitt gjennomført mange kurs og konferanser for tillitsvalgte med godt oppmøte.

Se opptak av gjennomgangen av årsberetningen:

Bilder fra møte med medlemmer og tillitsvalgte i EFT.

 

Denne aktiviteten har resultert i at medlemstallet har hatt en bra økning også i 2019. EFT er den 3. største fagforeninga på LOK-området i landet, kun slått av Oslo/Akershus (2087 medlemmer) og Vestland (2893 medlemmer). EFT er størst i landet på antall elevmedlemmer, som nå ligger på 570 stk. Dette er resultatet av årlige skolebesøk til VG2-klasser. EFT har også størst andel av lærlingemedlemmer (22%) av fagforeningene på LOK-området.

 

Regnskap og budsjett

Ansatt i EFT, Lars R. Mjøen, har ansvaret for økonomien i fagforeninga og la frem regnskapet for 2019 og forslag til revidert budsjett for 2020. Detaljregnskapet var sendt ut med sakspapirene på forhånd, så fremlegget i møtet dreide seg om de «store» tallene.

Da medlemstallet har økt mer enn forventet, ble også inntektene til fagforeninga større enn budsjettert. Inntektene består at kontingent fra medlemmene, tariffgebyr fra bedriftene med tariffavtale og noe husleie. Totalt ble inntektene i 2019 på 16,6 MNOK. Utgiftene har også økt ift budsjett, da en del av kontingenten betales videre til EL og IT Forbundet sentralt.

Regnskapet viser et driftsresultat på 832 780 kr før renter i 2019. Med rentene ble resultatet 1 397 237 kr. Overskuddet ble vedtatt overført til kampfondet (450 000 kr), egnekapital drift (745 596 kr) og jubileumsfondet (200 000 kr).

 

Valg av nytt styre

Et viktig punkt på alle årsmøter er valget. Valgkomitéens leder, Jonas Strand, la frem komitéens innstilling. Det ble ikke stor debatt om valget. Men det kom en endring på 4. vara, da Erik Ihle Pedersen hadde varslet selv om at han trekker seg. Inn kom ny klubbleder i Sønnico, Lasse Meier Strand. Se bildet øverst i saken med alle i styret.

Leder i fagforeninga, Eystein Garberg, fikk fornyet tillit i 2 nye år. Nye personer i styret er Lasse Aftret fra ES Elektro som ble vara ungdomsrepresentant og Bjørnar Lilleberre fra Vintervoll ble 1. varamedlem.

 

Takk for innsatsen

På slutten av møte takket Eystein av de to som nå trakk seg ut av styret. Erik Ihle Pedersen hadde tidligere i år valgt å trekke seg litt tilbake i Sønnico og har latt Lasse Meier Strand ta over som klubbleder. Derfor ville Erik også trekke seg ut av styret. Erik vil fortsatt være med i styret i klubben i Sønnico. Han kom inn i styret i fagforeninga 2019 og har utpekt seg som den flinkeste til å stille opp på markeringer og demonstrasjoner på vegne av EFT. Han har også vært engasjert i styremøtene og deltatt i gode diskusjoner. Eystein takket for innsatsen.

 

Emma Finnøy har vært ungdomsrepresentant i fagforeningsstyret de siste 2 årene, og har gjort stort inntrykk på mange. Emma var bare 18 år og lærling da hun ble valgt inn. Hun viste tidlig at hun var uredd og tok gjerne diskusjoner med andre. Emma var med som delegat for EFT på flere konferanser, blant annet Landsmøte til EL og IT Forbundet. Her hadde hun ingen problemer med å gå på talerstolen og argumentere for det hun mente er de viktige sakene. Emma har nettopp tatt fagbrevet som telekommunikasjonsmontør. Hun skal inn i militæret i sommer, og derfor trekker hun seg ut av fagforeningsstyret. Eystein takker også her for den gode innsatsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *