Samling med 40 tillitsvalgte

Årets første Tillitsvalgtkonferanse i fagforeninga ble gjennomført 25. februar på Nygaardsvoldheimen. Det ble rekordoppmøte med nesten 40 tillitsvalgte fra 25 forskjellige klubber.

Hovedtema på konferansen var lokale forhandlinger 2020. Dette har også vært tema på konferansene i 2019. Målet til fagforeninga har vært at alle klubber skal ha en signert §3E-avtale på plass og ha kontroll på lønnsinnplassering i god tid før lokale forhandlinger 2020.

På konferansen fikk deltagerne en gjennomgang av reglene i tariffavtalen for lokale forhandlinger og lokal lønnsavtale. Fagforeninga har laget en del informasjon om temaet på våre nettsider her. Tariffavtalen er klar på at det skal være en lokal avtale om lønn som partene er enige om. Denne avtalen skal være skriftlig.

Eystein Garberg presenterte også arbeidet med lønnsundersøkelser som fagforeninga har gjort de siste årene. Det ble samlet inn statistikk i 2018 og 2019, og nå er vi i gang med å samle inn for 2020. Dette vil være til hjelp for klubbene i de lokale forhandlinger.

Runar A. Lein (bildet), klubbleder i Bravida, orienterte om hvordan de gjorde det i bedriften der. Etter man er ferdige med lokale forhandlinger i Bravida, går ledelsen og tillitsvalgte gjennom alle ansatte og blir enige om innplasseringen i avtalen i henhold til kriteriene.

 

Tariffoppgjøret 2020

I 2020 er det også tariffoppgjør og det skal forhandles på Landsoverenskomsten for elektrofagene. Forhandlingene starter i slutten av april og skal være ferdige innen 1. mai. Kenneth F. Andersen (klubbleder Caverion Trondheim) er valgt inn i det sentrale forhandlingsutvalget i EL og IT.

Kenneth orienterte om hvilke prioriteringer som er vedtatt i EL og IT Forbundet. Det har vært en prosess i 2019 om hvilke krav vi skal stille og hva som skal prioriteres i oppgjøret. Det er enighet om følgende prioriteringer:

  • §3E – Forbedre teksten som omhandler lokale forhandlinger, slik at det blir en bedre verktøy for tillitsvalgte.
  • §9 – Forbedre vilkårene for medlemmer som er på reiseoppdrag.
  • §17 – Stramme inn regelverket for innleie for å begrense bruken av bemanningsbyrå.

 

Garderobeforhold

Dette har også vært tema tidligere. Her er det fokus på generelle spise- og skifteforhold på byggeplasser. Men spesielt fokus på garderobeforhold til kvinner i bransjen. Fortsatt har vi en lang vei å gå. Arbeidsplassforskriften er klar på at det skal være adskilte garderober for kvinner og menn.

Både Vintervoll og Bravida har hatt det i sine anbudspapirer at dette er et krav på byggeplasser de er på. Og nå har Caverion også fått dette, etter at klubbleder Kenneth F. Andersen tok det opp i bedriften.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *