Ny kontorsekretær i fagforeninga!

Hege Strømmen er vår nye kontorsekretær.

De siste årene har vi hatt en svært god økning i medlemstallet. I dag har vi 1930 yrkesaktive medlemmer. I tillegg til dette kommer elever og pensjonister, slik at vi totalt har 2584 medlemmer i fagforeninga.

Da vår kontorsekretær Randi Vingen startet i 2012, hadde vi 1219 yrkesaktive medlemmer (1347 totalt). Vi har altså hatt en økning på 1237 medlemmer i løpet av disse 8 årene.

Randi har jobbet både for fagforeninga (70 %) og EL og IT distrikt Trøndelag (30 %).

«Baksiden» av å få så mange flere medlemmer er alt ekstraarbeidet det medfører 🙂

Dette har vært spesielt merkbart for Randi, som utfører alt det administrative ved medlemskapene (inn- og utmeldinger, jobbskifter, kontingent, forsikring osv). Vi har også vært sårbare for sykdom og fravær, da ingen av oss andre på huset har god nok innsikt i kontoroppgavene som skal utføres.

Vi ser for oss ytterligere medlemsvekst i årene fremover, som alle skal få den gode oppfølgingen de trenger. Derfor startet vi tidlig i 2019 diskusjon om vi hadde de ressursene vi trenger på kontoret. Styret var enige i at vi måtte gjøre noe med situasjonen, og vi bestemte oss for å utlyse en ekstra stilling. Rett etter sommeren søkte vi derfor etter en ekstra kontorsekretær.

Vår nye kontorsekretær Hege Strømmen
Hege Strømmen

Vi mottok 120 søknader. 10 av disse ble innkalt til jobbintervju, og 3 av disse til et intervju nr. 2. Det var utrolig mange gode søkere, men til slutt ble det Hege Strømmen som ble valgt.

Hege jobbet fram til årsskiftet i Berendsen Tekstilservice. Hun har tidligere vært leder for en renholdsavdeling i ISS og butikksjef på Coop Prix.

Randi Vingen

Husk å varsle Hege og Randi hvis det er endringer i arbeidsforholdet ditt, f.eks. dersom du bytter firma, blir permittert, skal i militæret eller har bestått fagprøven: kontor@fagforeninga.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *