Samling for tillitsvalgte med tema om lønn

Den 9. mai arrangerte fagforeninga Klubblederkonferanse. 34 tillitsvalgte fra 25 klubber var representert. Hovedtema for dagen var lønn i trønderske elektrobedrifter.

Fagforeninga har hatt lønn som tema på alle klubblederkonferansene i 2018 og 2019. Vi har diskutert hvordan man bør forberede seg til lokale forhandlinger, og fått eksempler fra bl.a. Bravida og Caverion. Fagforeninga har også lagt ut en del info på sine nettsider om lokale forhandlinger.

EFT har gjennomført lønnsundersøkelser i 2018 og 2019. På denne konferansen ble undersøkelsen for 2019 gjennomgått. Det er hentet inn tall fra 28 klubber som representerer tilsammen 1027 elektroarbeidere i Trøndelag. Undersøkelsen er hentet inn før det sentrale tillegget som kom 1. april. Da er snittlønn for trønderske elektroarbeidere på 251,46 kr/t. Dette er tall uten fagarbeidertillegget i LOK §3C. Snittlønna er vektet (de store klubbene teller mer for resultatet enn de små).

De sentrale tilleggene i år ble 2,50 kr/t fra 1. april. Fra 1. mai fikk alle som går på LOK et ytterligere tillegg på 3,43 kr/t. Dette gir tilsammen et tillegg på 5,93 kr/t. Legger vi til dette på lønnsundersøkelsen og i tillegg tar med fagarbeidertillegget på 11 år, er snittlønna 270,45 kr/t.

Klubbene diskuterte hvordan vi skal jobbe frem mot lokale forhandlinger i 2020. Det er viktig at man involverer medlemmene før, under og etter forhandlingene. Lokale forhandlinger vil også være tema på klubblederkonferanser fremover, slik at klubbene kan samarbeide på tvers.

Tallene viser lønn før det sentrale tillegget fra 1. april og uten fagarbeidertillegg i LOK §3C.

Tariffoppgjøret 2020

Klubbene må allerede nå begynne å diskutere hva vi skal kreve og hva vi skal prioritere i tariffoppgjøret 2020. Altså hvilke endringer vil vi ha i tariffavtalen LOK. Den 14.-17, oktober skal EFT sende 13 delegater til Landstariffkonferansen i EL og IT. Det er på denne konferansen man vedtar hvilke krav man skal stille i tariff-forhandlingene neste år. Forslag til krav og prioriteringer må sende EFT innen 2.9.2019.

Landsmøte i EL og IT 2019

Anders Fornes Berg fra Eltel orienterte fra landsmøte. Landsmøte er «årsmøte» i EL og IT Forbundet, og avholdes hvert fjerde år. Det ble sist gjennomført 8.-11. mars i år. Distriktene får antall delegater i forhold til antall medlemmer. EFT stilte med 10 delegater. På landsmøte vedtar man vedtekter og handlingsprogram. I tillegg velges man ledelsen i forbundet, samt 19 representanter til forbundsstyret. EFT fikk inn Eystein Garberg i forbundsstyret og Sandra Åberg Kristiansen som 1. vara til forbundsstyret. Delegatene fra EFT gjorde en god jobb på landsmøte og de fleste var opp på talerstolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *