Verneombudskonferansen 2019

Den 18. mars ble den andre konferansen for verneombud i fagforeninga gjennomført. 19 verneombud fra elektrobedrifter i Trøndelag møtte opp. Fagforeninga har mange dyktige og engasjerte verneombud.

Konferansen hadde besøk av leder av HMS-utvalget i EL og IT Forbundet sentralt, Kai Christoffersen. Han snakket om en god del om strømgjennomgang og strømulykker. Dette er noe vi må ta på alvor, da forskning viser at det er mye farligere enn tidligere antatt. EL og IT Forbundet har laget en del nyttig informasjonsmateriell rundt dette, som kan leses her.

Det ble også orientert om rutiner for varsling i bedriftene, veileder for gravide og guide for bekledning i elektrobransjen.

Regionalt verneombud i Trøndelag, Curt Haglund, var også med på konferansen. Han orienterte om asbest og farene rundt dette. Det er fortsatt veldig mye asbest rundt i norske bygg. Dette er noe alle arbeiderne må være klar over, og dette må saneres på korrekt måte. Viktig at verneombud følger opp dette i egne bedrifter og har gode rutiner på dette.

Konferansen får gode tilbakemeldinger fra deltagerne, og fagforeninga vil fortsette med dette tilbudet til verneombudene.

Kai Christoffersen fra EL og IT Forbundet orienterer om aktuelle tema.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *