EL og IT Landsmøte 2019

Landsmøte for EL og IT Forbundet er i gang. Møte avholdes 8.-11. mars 2019. 10 delegater fra Elektroarbeidernes fagforening er på plass for å fremme viktige saker.

Landsmøte avholdes hvert fjerde år. Dette er «årsmøte» for EL og IT Forbundet. Det er her man skal vedta hva forbundet skal mene og hva man skal jobbe med de neste 4 årene.

Forbundleder Jan Olav Andersen åpnet landsmøte. Han snakket om EL og IT Forbundets historie og framtid. Vi som forbund skal aktivt være med å forme hvordan fremtidens arbeidsliv skal se ut. Videre kom LO leder Hans Christian Gabrielsen og holdt tale for forsamlingen.

Oppsummering av aktivitet

Forbundsledelsen holdt en oppsummering om aktiviteten som har vært i perioden. EL og IT Forbundet har fått rundt 290 nye tariffavtaler de siste 4 årene. Noen av disse har medlemmene vært nødt til å streike for. Her ble streiken i Dormakaba dratt frem. Denne streiken ble til slutt vunnet og tariffavtale innført. Dessverre er ikke dette tilfellet i Traftec enda. Medlemmene her er per i dag ute i forbundets lengste streik.

Landsmøte i 2015 vedtok å jobbe mot å forby bemanningsbransjen. Dette har EL og IT Forbundet jobbet hardt for. Vi lyktes med å få gjennom nye regler som gjør det vanskeligere å leie inn fra bemnningsbyråene. Men kampen er fortsatt ikke vunnet.

Forbundet har vedtatt retningslinjer for seksuell trakassering. Disse er sendt ut i hele organisasjonen. Medlemmer skal føle seg trygg når de deltar på kurs og konferanser i regi av EL og IT Forbundet.

I perioden har det blitt arbeidet mye med kursing av tillitsvalgte. Det er tillitsvalgte ut i bedriftene som er de viktigste vervene som er i forbundet. Det er der forhandlingene om medlemmenes vilkår skjer. Derfor har forbundet brukt mye ressurser på kursing. Det har også blitt laget et elæringskurs kaldt «Glød», som skal sendes ut til alle nyvalgte tillitsvalgte.

Trøndelagsbenken; f.v. Lasse Evjen (Heis), Edmund Berget (Heis), Ole Andreas Heitlo (Aker), Emma Finnøy (Vintervoll), Kenneth Andersen (Caverion Trondheim), Fredrik Hermann (Caverion Nord Trøndelag)
Sandra Åberg Kristiansen (tillitsvalgt i Vintervoll) er en av dirigentene på landsmøte som skal styre konferansen.

Fagforeninga aktiv på talerstolen

På dag 2 av landsmøte var det debatt om innkommende forslag til vedtekter og handlingsprogram. Vedtektene til EL og IT Forbundet har regler om hvordan vi skal organisere oss og hvordan de forskjellige organisasjonsleddene skal jobbe (sentralt, distrikt, fagforening og klubb). Her hadde representantene fra fagforeninga flere saker de villa ta opp.

Sandra Åberg Kristiansen (klubbleder Vintervoll) tok ordet for å snakke om alle forslagene som er sendt inn fra det sentrale ungdomsutvalget. Hun vil at ungdommene skal få bedre plass i forbundet.
Emma Finnøy (ungdomsrepresentant i EFT og tillitsvalgt i Vintervoll) snakket om at alle distrikter skal ha en ungdomsrepresentant i det sentrale ungdomsutvalget.
Ole Andreas Heitlo (Klubbleder Aker Solutions) snakket om at også arbeidsledige må kunne få anledning til å bli medlem i EL og IT. Vi må ta vare på de og hjelpe de tilbake i jobb.
Leder i fagforeninga, Eystein Garberg, vil at landsmøte skal tydeliggjøre teksten i vedtektene om hvordan fagforeninger skal være organisert.
Kenneth Andersen (klubbleder Caverion Trondheim) ville ha nye regler i vedtektene for valgkomité. Det må bli slik at de som sitter i valgkomitéen kan ikke være valgbare til verv de skal innstille på.
Anders Fornes Berg (klubbleder Eltel) tok til orde for at det ikke skal være landsomfattende klubber innen LOK-området. Han mener det er viktig at tillitsvalgte og forhandlingsmakt ligger lokalt.
Lars Roar Mjøen (ansatt i EFT) snakket om viktigheten av å styrke kampfondet i EL og IT Forbundet. Vi må være en kamporganisasjon som kjemper for våre krav. Da må vi være rigget til å kunne gå ut i streik for å vinne gjennom.
Kim Olav Johansen (klubbleder Norske Skog Skogn) la inn forslag om at det må være en aldersgrense for den valgte ledelsen i forbundet. Dette for å ha en forutsigbarhet i organisasjonen.

Støtte til Honduras

Dag 3 startet med en hilsningstale fra Padre Melo og Bertha Isabel Caceres fra Honduras. De fortalte om hvilke forhold menneskene og arbeiderne lever der i et diktatur. De takket EL og IT Forbundet for all støtten de har fått via EL og IT’s samarbeid med Norsk Folkehjelp. Landsmøte vedtok på dag 2 å fortsette den økonomiske støtten til Norsk Folkehjelps prosjekt i Honduras med 700 000 kr i landsmøteperioden.

Valg til forbundsstyret

På søndag 10. mars ble det avholdt valg til både ledelse og forbundsstyre for de neste 4 årene. Alle de 5 i den valgte ledelsen tok gjenvalg. I forbundsstyret velges det 14 representanter og 14 vara. Her ble Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag godt representert. Fagforeningsleder Eystein Garberg ble valgt inn som medlem i forbundsstyret. Og Sandra Åberg Kristiansen ble valgt inn som 1. vara møter i alle forbundsstyremøter.

Tillitsvalgtes år 2019

LO har vedtatt å sette fokus på tillitsvalgte i 2019 og kaldt dette tillitsvalgtes år. Terje Olson fra LO holdt en innledning om hvilke aktivitet som er planlagt for året. Det vil være mye fokus på bevisstgjøring og synliggjøring av tillitsvalgtes rolle.

Tillitsvalgt fra Vintervoll, Sandra Åberg Kristiansen, holdt innlegg om sine erfaringer som tillitsvalgt. Hun kunne fortelle om en tøff tid i bedriften mens det var konflikt med ledelsen. Hun satte stor pris på all støtten hun fikk av medlemmene, verneombudet og andre tillitsvalgte da det sto på som værst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *