Halvårsmøte i fagforeninga

19. november ble halvårsmøte i fagforeninga avholdt på Scandic Lerkendal. 48 representanter fra 16 installasjonsbedrifter møtte opp. Halvårsmøte vedtok en støtteuttalelse til de streikende i Traftec.

Status i fagforeninga

Leder i fagforeninga, Eystein Garberg, holdt en muntlig halvårsberetning for forsamlingen. Han kunne vise til en formidabel medlemsutvikling de siste årene. Fagforeninga har hatt en økning fra 1371 i 2014 til 1814 betalende medlemmer i november 2018. Det betyr at fagforeninga i Trøndelag har gått forbi fagforeninga i Rogaland og er nå landets tredje største fagforening bak Hordaland og Oslo.

Eystein kunne også fortelle at fagforeninga i Trøndelag har flest lærlingemedlemmer i hele landet med 377 lærlinger. I tillegg har vi også flest elevmedlemmer på 357. Trøndelag er nest størst på kvinnelige medlemmer med 90, som tilsvarer ca. 5 % av medlemsmassen.

Eystein orienterte videre om tariffoppgjøret 2018 og om lokale forhandlinger i bedriftene. Fagforeninga jobbet mye med å samle inn lønnsstatistikk fra alle bedriftene i Trøndelag tidligere i år, noe som var til god hjelp for klubbene da de skulle forhandle om lønn lokalt.

Fagforeninga har fått 4 nye bedriften med tariffavtale i 2018. Disse er El-Konsult, Kraftlaget Rise Elektro, Securitas og ES Elektro. I tillegg har Elesco Midt Norge og Rissa Kraftlag byttet tariffavtale til LOK.

En av de viktigste oppgavene til fagforeninga og EL og IT er å skolere tillitsvalgte. Hittil i 2018 har fagforeninga sendt 136 deltagere på kurs på tilsammen 323 kursdager.

Støtte til de streikende i Traftec

Eystein Garberg orienterte om se streikende i Traftec i Rogaland. De har vært ute i streik i lang tid for å kjempe for rett til tariffavtale. Representanter fra fagforeninga har deltatt på flere markeringer i forbindelse med denne streiken, blant annet Kim Olav Johansen (Norske Skog), Jonas Strand (Bravida) og Ole Andreas Heitlo (Aker Solutions). Eystein la frem et forslag til støtteuttalelse til de streikende. Denne ble enstemmig vedtatt av salen.

 

Tema – sykelønn

Fagforeninga hadde invitert Ida Søraunet Wangberg fra Manifest Tankesmie for å snakke om sykelønnsordningen. Denne ordningen er under press for tiden. IA-avtalen går ut 31. desember, og også denne er under press. Ida mener Norge har verdens mest rettferdige sykelønnsordning. Høyresiden og arbeidsgivere argumenterer for kutt i sykelønna og innføring av karensdager. De mener det er for dyrt å opprettholde en slik ordning. Dette samtidig som dagens regjering gir de rikeste i landet et skattekutt på 24 milliarder kroner årlig. Et eventuelt kutt i sykelønnsordningen vil hardest ramme de med lavest lønn og som er dårligst stilt fra før. Det er ikke samsvar mellom å senke sykefraværet i Norge, samtidig som vi skal jobbe for å få flere eldre og personer med nedsatt arbeidsevne til å stå lengre i arbeid.

 

Deltagere og vinnere av vervepremie

Sandra Åberg Kristiansen (Vintervoll) og Runar Andreas Lein (Bravida) ble valgt til å lede møtet fra dirigentbordet. Kenneth Andersen (Caverion Trondheim) fikk jobben med å skrive referatet.

Klubbene som var representert var:

Aker Solutions, Bravida, Caverion Orkanger, Caverion Trondheim, Caverion Nord Trøndelag, Elman Innherred, Elteam, Eltel, Fjeldseth, GK Elektro, Norske SKog, Oras Elektro, Sectech, Securitas og Vintervoll.

De heldige vinnerne av vervepremier var:

  • Alexander Næss, Fjeldseth
  • Karl Erik Almås, PK Service
  • Rune Nilsen, Elektroservice AS
  • Krister Løvli, O. Løkken
  • Joakim Berdahl, Beslag Consult
  • Jonas Strand, Bravida
  • Jøran Barøy, Buvik Elektro
  • Marius Sørhøy, Site Service Nidaros

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *