Samling for verneombud

Den 3. september samlet 18 av fagforeningas verneombud seg på Nygaardsvollheimen. Det er første gangen det har blitt arrangert en slik konferanse. Målet er å få bedre samarbeid mellom verneombudene på tvers av bedriftene, samt øke statusen til verneombudene.

Regionalt verneombud, Curt H. Haglund

Det var 18 engasjerte verneombud fra 15 forskjellige elektrobedrifter i Trøndelag som møttes. Tema for dagen var blant annet verneombudets rettigheter, plikter og oppgaver. Konferansen fikk også besøk av regionalt verneombud, Curt Herbert Haglund. Han orienterte om sin rolle og hvilken funksjon de regionale verneombudene har. Her kan man lese mer om regionale verneombud.

Det ble også tid til erfaringsutveksling mellom verneombud. Bjørn Grostad fra Caverion orienterte om sine erfaringer med utfordringer på anleggplasser. Han fortalte om eksempler der han har måttet stenge deler av byggeplasser på grunn av fare for liv og helse, og hvilke rutiner man har i Caverion for dette.

Hovedverneombud i Bravida, Henning Gjermstad orienterte om dialogen han har hatt med helsevesenet i forhold til rutiner for behandling av strømulykker. Man har tidligere opplevd at hvis man møter på legevakta etter en strømskade, så blir man henvist tilbake til fastlege. Helsevesenet i Trondheim Kommune har nå gjort om sine rutiner etter at Bravida engasjerte seg i saken, og man kan nå ikke bli avvist på legevakta hvis man har blitt utsatt for strømulykke.

Gjennomføring av FSE-kurs var også et tema som opptok verneombudene. De fleste bedriftene gjennomfører dette på dagtid i plenum og bruker fra en halv til en hel dag, inkludert førstehjelpskurset. Dette er et sikkerhetskurs alle som skal jobbe med strøm skal ha minst hver 12. måned.

Fagforeninga vil ta initiativ til flere slik samlinger for verneombud. Verneombudene har en meget viktig rolle i bedriftene og for våre medlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *