Nye satser for bruk av privatbil

Staten kutter satsen for å bruke egen bil i jobb.

Satsene våre for bilgodtgjørelse reguleres i samsvar med statens satser. Disse kommer man frem til i forhandlinger mellom staten og hovedsammenslutningene (LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne). I år ble ikke partene enige, og de gikk til brudd 31. januar. Reiseavtalene ble behandlet i en særskilt nemnd, og en kjennelse derfra forelå 22. juni 2018.

Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 kroner. De ansattes organisasjoner krevde en økning til 5,30 kroner.

I tillegg skattelegges nå en del av godtgjørelsen. Fram til 2016 var kilometergodtgjørelsen skattefri.

Sats pr km Skattepliktig del
2011 3,65
2012 3,90
2013 4,05
2014 4,05
2015 4,10
2016 4,10 0,30
2017 4,10 0,60
2018 3,90 0,60

 

LOK §3 I: Bedriften kan ikke pålegge sine arbeidstakere å benytte egen bil i arbeidet.

 

Hvordan har kilometergodtgjørelsen utviklet seg?

Tabellen under viser utviklingen siden 2011. Den stiplede linjen viser hvordan prisøkningen (konsumprisindeksen) har vært i samme periode.

I 2011 fikk man utbetalt 511 kroner for en tur på 140 km. 7 år senere får man 520 kr for samme tur. Hvis man tar prisøkningen i samfunnet i betraktning skulle summen vært 590 kr.

 

Elbil

Kjøregodtgjørelsen for elbil har alltid vært noe høyere enn for fossile biler. Her ser vi en enda mer negativ utvikling siden 2011.

I 2011 fikk man utbetalt 560 kroner for en tur på 140 km. 7 år senere får man 521 kr for samme tur. Hvis man tar prisøkningen i samfunnet i betraktning skulle summen vært 647 kr.

 

Hvem bestemmer?

I perioden 2011-2014/2015 økte kilometergodtgjørelsen mer enn prisutviklingen (stiplet linje).

I 2015 ser vi et markant skille, etter det peker grafene nedover.

I 2013 fikk vi en blå regjering, og 2015 var det første året de hadde fullt ansvar for statsbudsjettet…

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *