Årsmøte i fagforeninga – nytt styre på plass

19. mars ble årsmøte avholdt på Scandic Lerkendal. 60 medlemmer møtte opp. Nytt styre ble valgt, og kvinneandelen ble doblet. Det er første gang fagforeninga har 2 kvinner med fast plass i styret.

Fagforeningas leder Eystein Garberg gikk nøye gjennom årsberetningen for perioden. Han orienterte blant annet aktiviteten i fagforeninga, styrearbeidet i perioden og medlemsutviklingen. Mye positivt har skjedd i løpet av 2017.

Årsmøte fikk besøk av Vidar Sagmyr fra Byggebransjens Uropatrulje som orienterte om hva han driver med. Uropatruljen har et tett samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet, DLE, DSB, skattemyndighetene og politiet. De er mye ut i feltet for å spore opp useriøse aktører i byggebransjen og leverer inn utallige tips som blir fulgt opp. Fagforeninga er meget fornøyd med jobben de gjør, og har et godt samarbeid med Uropatruljen. Fagforeninga er også med å støtter Uropatruljen økonomisk.

Regnskapet for 2017 ble vedtatt. Det viste at fagforeninga gikk med et overskudd også i år, samtidig som det har vært en bra økning i aktiviteten og utgifter. Det ble også vedtatt små endringer i budsjettet for 2018.

Valgkomitéens leder, Jonas Strand fra Bravida, la frem komitéens innstilling til nytt styre. Det kom ingen motforslag, så innstillingen ble vedtatt. Eystein Garberg ble gjenvalgt som ny leder, og fagforeninga fikk inn Emma Finnøy fra Vintervoll som ny ungdomsrepresentant.

Det nye styret. F.v. Petter Ose (Argon), Emma Finnøy (Vintervoll), Sandra Åberg Kristiansen (Vintervoll), Runar A. Lein (Bravida), Ole Andreas Heitlo (Aker Solutions), Eystein Garberg (EFT), Raymond Trøan (GK Elektro), Kim Olav Johansen (Norske Skog), Anders Berg (Eltel), Joar André Granås (Elman Innherred), Runar BU Karlsen (Fjeldseth), Fredrik Hermann (Caverion Nord Trøndelag) og Kenneth Andersen (Caverion Trondheim). Ikke til stede på bildet var styremedlem Roy Strand (Buvik) og vara til styre Per Arne Skaugen (Orkla Elektriker).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *