Mobilisering til tariffoppgjøret 2018

EL og IT Forbundet gjennomførte 7. mars en dagskonferanse for å informere om årets tariffoppgjør, samt legge planer for hvordan Forbundet skal håndtere dette. Årets oppgjør blir samordnet, som betyr at hele LO går inn og forhandler med samlet styrke.

Forhandlingene mellom LO og NHO starter den 12. mars og skal være ferdig den 22. mars. Blir man ikke enige i forhandlingene, går det videre til mekling. Meklingen er satt til 3.-7. april. Kommer man ikke til enighet i meklingen, vil det bli streik fra den 8. april.

Hvem som eventuelt blir tatt ut i en streik, vil bli bestemt når det nærmer seg meklingsdato. Fagforeninga vil komme ut med mer info når dette er kjent.

Hovedkravet i tariffoppgjøret er forbedringer i Avtalefestet Pensjon (AFP). Huller i ordningen som gjør at folk mister retten til ordningen må tettes. I dag er det slik at man må være i en bedrift med tariffavtale 7 av de siste 9 år før man blir 62 år, for å ha rett til AFP. Og du må stå i arbeid i en tariff-bedrift den dagen du skal ta ut AFP. Det betyr at hvis du blir oppsagt, bedriften går konkurs o.l., så kan man miste muligheten til å få AFP. I tillegg må det komme et «slitertillegg» som kompenserer noe for de som er nødt til å gå av med pensjon mellom 62-67 år.

De konkrete kravene til oppgjøret er det LOs forhandlingsutvalg som formulerer frem mot forhandlingene.

Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag vil i tiden fremover forberede medlemmene i Trøndelag på en eventuell streik. Nødvendig informasjon vil bli utsendt fortløpende.

Trønderbenken. Fagforeningsleder Eystein Garberg, Klubbleder Sandra Å. Kristiansen i Vintervoll og klubbleder i Bravida Runar A. Lein deltok på konferansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *