Håp om forbedret pensjon i 2018

LO har bestemt at det blir et såkalt samordnet tariffoppgjør i 2018. Det betyr at hele LO går sammen om å forhandle. Hovedsaken blir å forbedre Avtalefestet pensjon (AFP). Dette er helt i tråd med kravene fra Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

Fagforeninga vår har helt siden 2013 ment at hele LO må gå sammen å forhandle om forbedringer i pensjonssystemet vårt. AFP er i utgangspunktet veldig bra, og gir medlemmene 5000 – 6000 kr ekstra i måneden i pensjon. Men vi ser også at ordningen har en del svakheter som gjør at enkelte medlemmer har mistet sine rettigheter på slutten av et langt og hardt arbeidsliv. Dette er ikke rettferdig.

Nå får vi endelig sjansen til å forhandle for å rette opp dette. LO krever å tette disse «hullene» i avtalen. Vi krever også forlenget kompensasjonstillegg i AFP-ordningen og et eget tillegg for sliterne ved tidligavgang. I tillegg vil LO kreve økt kjøpekraft til alle. Kravene skal fremme likelønn og bekjempe lavlønn.

Forhandlingene skal være ferdig til 22. mars, og det er avtalt en eventuell mekling 4.-6. april. Blir man ikke enige etter meklingen, blir det konflikt (streik). Blir man enige vil resultatet gå ut på uravstemming til alle medlemmene. Fagforeninga vil komme ut med mer informasjon når det nærmer seg.

Selv om det er samordnet oppgjør med hele LO, vil det også bli forhandlinger på tariffen vår (Landsoverenskomsten for elektrofagene). Her har vi krav om tiltak for å begrense bemanningsbransjen, samt forbedringer i bestemmelsene for reisemontører. Vi har ikke streikerett i disse forhandlingene, da streikeretten ligger i det samordnede oppgjøret. Forhandlingene på tariffen vår vil skje 14.-16. mars.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *