Utbetaling av dusør #2

At transportbransjen sliter med sosial dumping er velkjent, men dette gjelder flere steder enn på veien!

I august 2016 gikk fagforeninga ut og lovte dusør til de som tipset oss om sosial dumping, etter avsløringene om underbetaling og forskriftsbrudd på nybygget til PostNord.

Omtrent på samme tid som bygget til PostNord var ferdig, startet Posten byggingen av nytt post- og logistikksenter like ved. Veidekke var entreprenør, mens Bravida hadde elektroinstallasjonene. Etter at disse hadde overlevert bygget, bestilte Posten transportbånd fra Beumer Group. Beumer satte bort installeringen til det svenske firmaet Jgruppen. Daglig leder i Jgruppen var samtidig eier av Scandiabemanning, så han hentet bemanningen til prosjektet derfra.

 

Tipset vi fikk gikk på forholdene til de som arbeidet i Scandiabemanning:

  • Systematisk forskjellsbehandling mellom nordmenn og utlendinger
  • Latvierne tjente 11 /t (ca. 100 kr/t) og fikk ikke overtidsbetaling
  • Nordmenn tjente 220 kr/t og fikk overtidsbetaling, men de manglet arbeidskontrakt (fikk muntlig beskjed hver 14. dag)
  • Ingen hadde lift/truckbevis

Arbeiderne utførte elektrisk arbeid, som montering av kabelbru, trekking av kabler, koblinger av motorer osv.

Vi kontaktet Arbeidstilsynet, som krevde opplysninger om lønn, arbeidstid og dekning av utgifter til reise, kost og losji – i henhold til allmenngjøringen av tariffavtalen vår:

 

 

 

 

 

 

Det er flere ting i svaret fra Scandiabemanning som er interessant:

  • Lønningene for november «er ikke klare ennå» – i slutten av desember!
  • De ansatte (fra Litauen og Romania) bor midlertidig i Trondheim, og har dermed ikke krav på å få dekt utgifter til reise, kost og losji

Vi fikk også tilsendt lønnslipper, som viste at elektrikerne var avlønnet under den minste lovlige lønna i Norge:

Arbeidstilsynet fastslo i sin avsluttende rapport at 8 elektrikere hadde en timelønn på 175 kr. Allikevel mente de at det ikke var grunnlag for å gi pålegg. Grunnen til dette er Forskrift om maskiner, som åpner for at hvem som helst kan montere en «maskin» – uten at det stilles krav til lønnsvilkår.

Selv om de altså er elektrikere, er ansatt som elektrikere og utfører elektrikerarbeid – kan bedriften slippe unna med underbetaling pga. denne «maskinforskriften».

 

Arbeiderne i Scandiabemanning hadde også problemer med å få utbetalt feriepengene sine, og etter hvert gikk virksomheten konkurs.

 

 

Fagforeninga har utbetalt dusør til tipseren om forholdene i Scandiabemanning. Selv om det formelt ikke er ulovlig, mener vi det er svært kritikkverdig av Posten å engasjere bedrifter med slike lønns- og arbeidsvilkår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *